ChristenUnie stelt raadsvragen over gevolgen vervallen gasaansluiting

Bouw.jpg
Bram van der Beek - Portretfoto.png
Door Bram van der Beek op 6 augustus 2018 om 20:43

ChristenUnie stelt raadsvragen over gevolgen vervallen gasaansluiting

Op 1 juli jl. is de verplichte aansluiting op het gasnet komen te vervallen. Dat betekent dat nieuwe woningen in principe niet meer aangesloten worden op het gasnet. Als bij een nieuwe woning de grond van de gemeente Ede werd gekocht, dan leverde de gemeente deze bouwgrond ‘bouwrijp’ op. Dat wil zeggen dat alle nutsvoorzieningen door de gemeente werden aangelegd, er kan direct begonnen worden met bouwen. In de prijs voor de bouwrijpe grond zit dus ook de kostenvoor de aanleg van dat gasnet verwerkt. Sinds 1 juli jl. worden deze kosten niet meer gemaakt, terwijl de grondprijs gelijk blijft. Voor gemeenteraadslid Bram van der Beek aanleiding om hierover vragen te stellen aan het college over hoe er hiermee omgegaan wordt na bijvoorbeeld het vervallen van de aansluitverplichting op het gasnet.

Raadslid van der Beek legt uit: ‘Sterker nog, in plaats van bouwrijpe grond met een gasaansluiting, moet er een alternatieve, duurzame, verwarming worden geregeld. Bijvoorbeeld een warmtepomp, of een zonneboiler. Deze technieken zijn nu nog stukken duurder dan de conventionele CV ketel met gasaansluiting. Het lijkt er zo op dat consumenten dubbel betalen voor een duurzame verwarming’.

De ChristenUnie wil daarom via deze vragen graag van het college weten hoe zij omgaat met de vrijkomende gelden voor de gasaansluiting. Een van de grootste afnemers van bouwrijpe grond is de woningcorporatie. ‘De ChristenUnie vraagt speciaal aandacht voor de sociale woningbouw. We willen graag dat de corporatie de woningen verduurzaamt. Hopelijk kunnen we ze van een dubbele kostenpost afhelpen, zodat er meer ruimte komt om te investeren in duurzame nieuwbouw’. 

Daarom stel ik de volgende vragen aan het college:

1.) Hoe wordt er na het vervallen van de aansluitverplichting op het gasnet omgegaan met de hiervoor geraamde kosten bij het bouwrijp maken?

2.) Hoe kijkt het college aan tegen het beeld dat kopers ‘dubbel’ betalen voor duurzame warmte?

3.) Is het college met de ChristenUnie van mening dat de niet in rekening gebrachte kosten voor de aanleg van het gasnet bij sociale woningbouw kunnen worden aangewend voor extra realisatie of verduurzaming van sociale huurwoningen, en dat daarmee onze maatschappelijke doelen gediend worden?

4.) Is het college bereid om met de woningcorporatie te bekijken of deze vrijkomende gelden middels een fonds kunnen worden aangewend voor verduurzaming c.q. extra realisatie?

Deel dit bericht

Labels: , ,