ChristenUnie vraagt aandacht voor onrust in Huygenspark

20181026 Raadsvragen onrust in Huygenspark 5.JPG
Sandra Kooij - Portretfoto.png
Door Sandra Kooij op 26 oktober 2018 om 14:31

ChristenUnie vraagt aandacht voor onrust in Huygenspark

Op 17 oktober jl. verscheen in De Gelderlander het artikel ‘Buurt is overlast in het Huygenspark in Ede spuugzat’. In dit artikel wordt melding gemaakt van groepen jongeren die veel overlast veroorzaken, waardoor wijkbewoners zich, met name ’s avonds, onveilig voelen in het park. Geluiden van omwonenden over deze aanhoudende onrust en overlast samen met onduidelijkheden over de geplande herinrichting van het Huygenspark zijn redenen voor raadslid Sandra Kooij om hierover het college te bevragen.

Raadslid Sandra Kooij - van Roekel legt uit: “We kregen van diverse kanten meldingen binnen dat het niet goed gaat. De gemelde overlast bestaat dan o.a. uit hardrijdende scooters over de wandelpaden, dealen van drugs, laten slingeren van afval en het afsteken van vuurwerk. Politie en handhaving zijn wel op de hoogte en zeggen dat ze vaker surveilleren, maar de situatie is volgens wijkbewoners nog regelmatig onrustig. Zij hebben nog steeds het idee dat de situatie weinig prioriteit heeft voor politie en gemeente met als gevolg dat hun woongenot afneemt. Reden genoeg voor mij om het college hier vragen over te stellen”.

Herinrichting Huygenspark

In het eerste kwartaal van 2017 is met een bewonerscommissie van 10 omwonenden nagedacht over de herinrichting van het Huygenspark. N.a.v. deze gesprekken is in april 2017 het plan ‘Herinrichting Huygenspark’ aan de wijkbewoners teruggekoppeld. Het plan omvat drie thema’s, te weten 1.) veiligheid en overlast, 2.) omgaan met elkaar - ontmoeting en activiteiten en 3.) inrichting van het park. Verder wordt in het plan vermeld dat de gemeente Ede een bedrag van € 38.000 heeft gereserveerd voor de uitvoering en voor overige benodigde financiering subsidie gaat aanvragen. Het plan is er met name gericht dat het Huygenspark een veilige een prettige omgeving is om te wandelen, recreëren en spelen.

Sandra Kooij: “De ChristenUnie Ede hecht grote waarde aan een veilige en prettige leefomgeving voor alle wijkbewoners - van jong tot oud - en alle omwonenden rondom het Huygenspark. Daarom heb ik de volgende vragen hierover aan het college gesteld om allereerst aandacht te vragen voor deze situatie en ten tweede om meer informatie en duidelijkheid hierover te krijgen”.

Vragen m.b.t. herinrichting van het Huygenspark

1.) Wat is de status van het plan ‘Herinrichting Huygenspark’ en welk budget is beschikbaar voor de verdere uitvoering ervan?

2.) Is het college met de ChristenUnie van mening dat goede communicatie met de wijkbewoners over de uitvoering en voortgang van het plan ‘Herinrichting Huygenspark’ van groot belang is? Zo ja, kan het college toezeggen dat wijkbewoners op korte termijn worden geïnformeerd over de voortgang en status van het plan?

3.) De indruk van de ChristenUnie (na diverse gesprekken met wijkbewoners) is dat het vertrouwen van wijkbewoners in de gemeente Ede is afgenomen door het gebrek aan communicatie en terugkoppeling. Dit wordt versterkt door de huidige onrust en overlast. Herkent het college deze indruk en wat kan het college op korte termijn doen gericht op herstel van vertrouwen en communicatie?

Vragen m.b.t. de onrust en overlast

4.) Is het college op de hoogte van de overlast in het Huygenspark?

5.) Heeft het college in beeld om welke groepen jongeren het gaat en waar zij vandaan komen? In hoeverre is er hierbij sprake van verplaatste overlast van jongeren uit andere wijken in Ede?

6.) Wat is de rol van Malkander in deze situatie en wat kunnen zij betekenen voor de betrokkenen?

7.) Hebben de politie en handhaving voldoende mankracht en middelen ter beschikking om adequaat te kunnen reageren op de meldingen van overlast en te investeren in relaties met zowel de betreffende jongeren als de wijkbewoners?

Deel dit bericht