Leden ChristenUnie pleiten voor uitzetstop 400 gewortelde kinderen

20181105 Hayarpi.jpg
Cora Otter - Portretfoto.png
Door Cora Otter op 5 november 2018 om 19:26

Leden ChristenUnie pleiten voor uitzetstop 400 gewortelde kinderen

Bijna 150 leden van de ChristenUnie pleiten voor een uitzetstop van 400 gewortelde kinderen. Dit doen zij in een breed gedragen motie die op het partijcongres van 24 november a.s. zal worden ingediend. Indiener van deze motie is Antonie Fountain uit Ede. Onder de indieners bevindt zich ook de hele raadsfractie van de ChristenUnie Ede. 

Tientallen actieve leden, raadsleden, bestuurders en fractievoorzitters uit het hele land steunen deze motie, waaronder Amsterdam, Rotterdam, Haarlem, Apeldoorn, Hilversum, Amersfoort, Ede, Putten, Hoorn, Almelo, Groningen, Papendrecht en Delft. Ook de jongerenorganisatie van de ChristenUnie, PerspectieF, steunt de motie. Hayarpi Tamrazyan, zelf lid van de ChristenUnie, is één van de medeindieners.

Cora Otter, fractievoorzitter van de ChristenUnie Ede en mede-indiener van deze motie vult aan: 'De Edese raadsfractie is de verkiezingen in gegaan met een van de speerpunten 'Een samenleving met toekomst voor onze kinderen'. Dit geldt wat mij persoonlijk maar ook voor ons als raadsfractie, ook voor de 400 kinderen die onder het kinderpardon zouden moeten vallen. Ook voor deze kinderen vindt de ChristenUnie dat zij een veilig thuis verdienen in Nederland.' 

De ChristenUnie-leden vinden dat de 400 in Nederland gewortelde kinderen al thuis zijn. Ze vragen de Tweede Kamerfractie om het standpunt in te nemen dat een moratorium op het uitzetten van in Nederland gewortelde kinderen nodig is, in ieder geval totdat het aangekondigde onderzoek van staatssecretaris Harbers is afgerond. 
Antonie Fountain: ,,Onze partij is een partij die zich al heel lang hard maakt voor kinderrechten. Dit is een onderwerp dat ons aan het hart gaat. Zelfs al zitten we in de regering - of misschien júist dan - is het zaak dat we intern elkaar steeds bij de leest blijven houden, dat we nog altijd met het juiste bezig zijn als partij. Het kinderpardon is stuk.’’ 
Ook willen de indieners dat de fractie er bij staatssecretaris Harbers op aandringt om als onderdeel van het aangekondigde onderzoek expliciet te laten uitzoeken welk aandeel het eigen handelen van de Staat heeft in de duur en/of stapeling van asielprocedures.

Fountain: ,,Het onderzoek van Harbers is een nieuw feit. Het zou onzorgvuldig zijn om in de tussentijd door te gaan met het uitzetten van kinderen. Als een gebouw onveilig lijkt, laat je mensen er ook niet meer in wonen totdat het veilig is verklaard. Met deze motie hopen we een sterk signaal af te geven.’’

Tenslotte willen de ChristenUnie-leden dat alle mogelijke inspanningen worden gedaan om na de afronding van het onderzoek van de Staatssecretaris ervoor te zorgen dat de rechten van het kind worden nageleefd bij asielverzoeken van in Nederland gewortelde kinderen.

Hayarpi Tamrazyan voelt zich gesteund door de motie van haar partijgenoten: ,,Ik ben blij dat er zoveel mensen binnen de ChristenUnie deze motie steunen. Ik hoop dat er hiermee meer rust komt voor ons en andere kinderen die elke dag leven met de angst voor uitzetting terwijl Nederland ons thuis is.’’

De motie is volgens de leden geen oproep het regeerakkoord open te breken. De motie is een erkenning van het nieuwe feit dat de staatssecretaris een onderzoek ingesteld heeft. 

Motie voor Partijcongres 24 November 2018 te Zwolle


Het Partijcongres, in vergadering bijeen op 24 November 2018 te Zwolle, 

A. constaterende dat:

 • 98% van de aanvragen door in Nederland gewortelde kinderen voor het kinderpardon wordt afgewezen;
 • het meewerkcriterium zo wordt toegepast dat vrijwel geen enkel in Nederland geworteld kind in aanmerking komt voor kinderpardon;
 • óók na een asielprocedure van 6 jaar en altijd meewerken geen kinderpardon wordt toegekend;
 • óók vreemdelingen die geen procedures hebben gestapeld, geen aanspraak kunnen maken op deze regeling;
 • een groot deel van de langslepende procedures niet de asielzoeker zelf zijn aan te rekenen, maar komen doordat de Staat óf zelf in beroep gaat óf vaak maanden lang asieldossiers laat liggen;
 • zelfs als de oorzaak van de lange procedure wél bij de asielzoeker te vinden is, is dat niet het schuld van het kind (de term ‘kinderpardon’ is derhalve überhaupt misleidend - een pardon krijg je als je iets verkeerds hebben gedaan, deze kinderen hebben dat niet);
 • vrijwel nooit kinderpardon wordt toegekend als de in Nederland gewortelde kinderen niet vertrokken zijn;
 • er geconcludeerd moet worden dat het meewerkcriterium te streng wordt toegepast, en het kinderpardon in de praktijk daardoor niet bestaat;

B. overwegende dat:

 • de staatssecretaris inmiddels een onderzoek heeft aangekondigd naar in Nederland gewortelde kinderen;

C. spreekt uit dat:

 • in Nederland gewortelde kinderen in Nederland thuis zijn.

en verzoekt het Landelijk Bestuur en Tweede Kamerfractie

 • het fractiestandpunt in te nemen dat een moratorium op het uitzetten van in Nederland gewortelde kinderen nodig is, gezien de feitelijke werkelijkheid, in ieder geval totdat het onderzoek van de Staatssecretaris is afgerond, en actief hiervoor te pleiten bij de andere regeringspartijen en de staatssecretaris;
 • er bij de Staatssecretaris op aan te dringen om als onderdeel van het aangekondigde onderzoek expliciet te laten uitzoeken welk eigen aandeel het eigen handelen van de Staat heeft in de duur en/of stapeling van asielprocedures.
 • alle mogelijke inspanningen te doen om na de afronding van het onderzoek van de Staatssecretaris er zorg voor te dragen dat de rechten van het kind worden nageleefd bij asielverzoeken van in Nederland gewortelde kinderen;

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting van de indieners bij deze motie: Deze motie is geen oproep het regeerakkoord open te breken of de coalitie op te blazen . Deze motie is wel een erkenning van het nieuwe feit dat de Staatssecretaris een onderzoek ingesteld heeft. Deze motie stelt de - aan alle kanten redelijke - vraag aan de fractie om zich héél hard te maken voor een moratorium tot het onderzoek klaar is.

Deel dit bericht