World Food Center (WFC)

Plantjes.jpg
Daan Weststrate - Portretfoto.png
Door Daan Weststrate op 15 februari 2019 om 10:31

World Food Center (WFC)

Er wordt in de gemeente Ede al jaren over gesproken maar het World Food Center (WFC) komt nu in een rap tempo dichterbij. Dat is ook nodig want de voedselproblematiek vraagt wereldwijd om integrale aandacht en oplossingen. Als fractie van de ChristenUnie Ede staan wij daarom ook helemaal achter de komst van het WFC naar Ede. In het WFC ontmoeten consumenten, bedrijven, kennisinstellingen, agrariërs en lokale voedselproducenten elkaar om kennis te ontwikkelen en te delen. Bezoekers zullen kunnen gaan ervaren hoe voedsel wordt geproduceerd, bewerkt, getransporteerd en gegeten. De historische Mauritskazerne zal daarin een heel belangrijke toekomstgerichte plaats gaan innemen. Lees hier mijn bijdrage terug tijdens de oordeelsvormende vergadering van de gemeenteraad waarin we voor het eerst in lange tijd over dit onderwerp met elkaar het debat aangingen.

Voorzitter,

Geen plaats in Nederland kent zo’n unieke verzameling kazernes als Ede, waar maar liefst zeven kazernes naast elkaar liggen aan de Nieuwe Kazernelaan. Ruim honderd jaar geleden werden deze monumentale kazernes in Ede gebouwd. Ede heeft hiermee een enorme bijdrage geleverd aan de bewaking van onze vrijheid. Een concrete bedreiging daarvan is vandaag de dag niet meer aan de orde. Althans niet in militair opzicht. Wel worden we vandaag de dag op een andere manier geconfronteerd met recht en onrecht. En ook op een hele andere schaal:  niet slechts lokaal maar wereldwijd,  te weten de problematiek van voedseltekort en honger. We zien het om ons heen, we horen het om ons heen en we worden er dagelijks in het journaal mee geconfronteerd: de steeds grotere voedseluitdagingen en de scheve verhoudingen als het gaat om de verdeling daarvan.

Hoe mooi en bijzonder is het dan dat juist op deze historische plek in Ede, deze terreinen waar honderd jaar geleden de kazernes verrezen, aan de slag kan worden gegaan met het leveren van een bijdrage aan de oplossing van het wereldwijde voedselvraagstuk. Daarom is er volgens de ChristenUnie ook terecht gekozen voor de naam World Food Center: een centrum dat aandacht geeft aan voedsel wereldwijd. En daarmee ook wereldwijd aandacht krijgt (denk aan betrokkenheid FAO). De ChristenUnie staat voor een samenleving, dichtbij of ver weg, waar iedereen meetelt. 

Voorzitter, de gemeente Ede heeft in 2012 besloten deel te nemen aan het selectietraject voor de locatiekeuze van het World Food Center (WFC). In januari 2013 heeft de Stichting World Food Centers (Stichting WFC) gekozen voor de Regio FoodValley/Ede als vestigingsplaats.

Ontwikkeling Regio FoodValley

De combinatie van een bezoekerscentrum voor consumenten en een vestigingsplaats voor bedrijven in het masterplan spreekt de ChristenUnie aan. Dit zal ongetwijfeld leiden tot een economische impuls in deze regio. Het haalbaarheidsonderzoek uit 2014 toonde al aan dat de ontwikkeling van het WFC Experience Center en de WFC Campus aanzienlijke economische effecten heeft, die bovendien de nationale (topsector), de regionale (FoodValley) en lokale (food) ambities krachtig ondersteunen. In de afgelopen vijf jaar is dit beeld hetzelfde gebleven.

Als regio met acht samenwerkende gemeenten met hetzelfde raakvlak rond het thema voedsel zijn we gebaat bij  de realisatie van het WFC Experience en het daarbij horende campusterrein. Dit zal de regio een impuls geven en extra boost als het gaat om het vestigingsklimaat. Met grote kansen voor werkgelegenheid 1500 fte direct. In Eindhoven rekent men voor elke directe FTE in de techniek 5 FTE aan ondersteunende diensten. Hoe zou dat hier zijn?

Onderwijs en educatie

De ChristenUnie staat voor een samenleving met toekomst voor onze kinderen. Naast een economische impuls aan onze eigen regio zal het WFC Experience voor veel kinderen van verschillende leeftijden een wereld openen rond het thema ‘voeding’. Vragen waarop ik als vader niet altijd het antwoord weet te geven, zal mijn dochtertje straks beantwoord krijgen in het WFC Experience. Vragen die mijn leerlingen in de klas aan mij stellen tijdens het eten en drinken, tijdens de lunch, wanneer er getrakteerd wordt op een gezonde of juist een ongezonde traktatie: Meester, wat gebeurt er eigenlijk met mijn eten van boer tot bord? Maar ook te denken aan ouders en grootouders die voorlichting krijgen over ‘Hoe maak je gezonde en duurzame keuzes?’

Onderzoek en Innovatie

De ChristenUnie staat voor een samenleving gericht op een duurzame levensstijl. En juist daarom zullen wat de ChristenUnie betreft deze vragen niet beantwoord kunnen worden, zolang er geen mensen bezig zijn met onderzoek en innovatie op het gebied van ons voedsel. In 2013 koos onze gemeente Ede voor ‘Voedsel’ als allesomvattend thema dat de gemeente op de kaart moest zetten. Een thema waarmee Ede zelf richting koos voor haar toekomst. Nederland heeft vele smartcities (gemeenten die smartcity als thema kozen) maar er is maar één Food City. Zelfs de gemeente Wageningen heeft dit thema niet zo op weten te pakken als Ede.

Vorig jaar was ik zelf aanwezig op een heus stadsgesprek waar inwoners van onze gemeente werden geïnformeerd over de plannen rond het WFC. Zo’n 100 personen waren hierbij aanwezig wat een redelijke opkomst is voor een warme septemberdag.

Twee aanwezigen van deze avond, Els en Bert Borgman, vertelden dat ze binnenkort op de Simon Stevinkazerne zouden gaan wonen. ,,Ik heb meer dan 40 jaar ervaring in de horeca’’, meldde de heer Borgman. ,,Dat ziet er hier goed uit. We vinden de combinatie van wonen, bedrijven en educatie ook mooi. We hebben net de excursie gedaan over het terrein. Echt super.’’ Deze meneer sluit vervolgens af met een advies. ,,Ik vind dat voor verbinding met het centrum van Ede er wel een brug over de Klinkenbergerweg moet komen. Dat moet echt.’’ Of die er komt is de vraag. Hij is nogal duur en misschien is dat voor nu wel een brug te ver maar het punt wat deze inwoner heel terecht aansnijdt is duidelijk. Het WFC brengt economische ontwikkeling met zich mee en bezoekers. Is er een indicatie wat zo’n bezoekersstroom gemiddeld besteed in een stad? In hoeverre worden deze bezoekers verleid om meer te doen in Ede en om hier te blijven? 

Voorzitter, ik rond af.  De ChristenUnie is blij met een samenleving waarin iedereen meetelt, waarin toekomst is voor onze kinderen en waarin een duurzame levensstijl de volle aandacht krijgt. Die aspecten zien wij in ruime mate terug in de plannen met betrekking tot het WFC. Daarom is het voor wat de ChristenUnie betreft geen vraag meer óf het WFC er moet komen maar veel meer wanneer het opengaat.

Dank u wel.

Daan Weststrate, raadslid
E. daan.weststrate@ede.nl

Deel dit bericht