ChristenUnie stelt vervolgvragen over realisatie Tiny Houses

20190221 Foto bij bericht m.b.t. raadsvragen vervolg proces realisatie Tiny Houses in Ede.jpg
Niek van den Brink - Portretfoto.png
Door Niek van den Brink op 21 februari 2019 om 13:00

ChristenUnie stelt vervolgvragen over realisatie Tiny Houses

Sinds november 2016 is er n.a.v. een informatieavond over tiny houses (georganiseerd door ChristenUnie, GroenLinks en GemeenteBelangen) een initiatiefgroep ontstaan die tiny houses wil realiseren in de gemeente Ede. Voor de initiatiefnemers zijn gemeenschapszin en een duurzame levensstijl belangrijk. Punten die ook belangrijk zijn voor de ChristenUnie. Ondanks dat het bestuursakkoord positief staat ten opzichte van flexibele woonvormen, is er tot op heden nog geen locatie voor dit initiatief gevonden. Afgelopen week verscheen een memo van het college als antwoord op mijn eerder gestelde mondelinge vragen over de zoektoch naar een geschikte locatie. Waar dit memo antwoord geeft op het ‘waarom’, roept het memo ook weer nieuwe vragen voor ons op. Reden voor mij om namens de ChristenUnie vervolgvragen te stellen over het proces tot realisatie van tiny houses in Ede.

Terugblik
Tijdens de Politieke Dag Ede van 31 januari 2019 heeft Niek van den Brink hierover mondelinge vragen gesteld. Deze vragen zijn schriftelijk beantwoord in een memo dat op 12 februari 2019 is vastgesteld door het college. Hierin staat onder meer dat de zoektocht naar gemeentegrond geen resultaat heeft opgeleverd.  

Aanleiding
Op maandagavond 18 februari jl. heeft de initiatiefgroep ‘Tiny House Ede’ ingesproken bij de gemeenteraad met de vraag of de gemeente Ede planologische medewerking wil verlenen als er een geschikte locatie wordt gevonden op particuliere grond. Een aantal uitspraken in de memo van het college en de vraag van de initiatiefnemers geven aanleiding tot het stellen van schriftelijke vragen.

De ingediende schriftelijke vragen gaan over het doorlopende proces tot nu toe, de medewerking van het college voor het vervolg en de leerpunten die meegenomen kunnen worden bij het nog op te stellen beleid voor CPO’s (collectieve particuliere initiatieven).

Bijlagen
De memo van het college m.b.t. de mogelijke locaties voor Tiny Houses in Ede en de schriftelijke vragen van raadslid van den Brink zijn hier als bijlage voor u toegevoegd.

Bijlagen

Deel dit bericht