Aandacht gevraagd voor toegankelijke stembureaus

20160630 Cora Otter tijdens Perspectiefnota 2017-2020
Cora Otter - Portretfoto.png
Door Cora Otter op 8 maart 2019 om 08:22

Aandacht gevraagd voor toegankelijke stembureaus

Tijdens het vragenuurtje van de Politiek Dag Ede heb ik aandacht gevraagd voor de mogelijkheden van inwoners met een lichamelijke of andre beperking om te stemmen tijdens de verkiezingen voor de Provinciale Staten en Waterschappen op woensdag 20 maart a.s. Stemmen is voor deze inwoners van onze gemeente veel ingewikkelder. Zijn alle stembureaus in Ede goed toegankelijk voor mensen met een lichamelijke beperking? Hoe worden leden van stembureaus voorbereid op het bieden van een omgeving die zodanis is dat ook mensen met een beperking kunnen stemen? Deze en andere vragen stelde ik aan het college. 

Voorzitter,
We mogen weer gebruik maken van ons democratisch recht! Op 20 maart en 23 mei openen de stembureaus ook in Ede hun deuren.
In het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap staat vermeld dat inwoners met een beperking  in staat moeten worden gesteld hun stem uit te brengen. De gemeenteraad van Ede heeft in 2016 unaniem een motie mbt inclusie aangenomen waarin hier ook aandacht voor gevraagd wordt.
Rond stemmen zijn een aantal regels:
* Hulp in het stemhokje is alleen mogelijk voor mensen met een lichamelijke beperking.
* Aan mensen met een verstandelijke beperking kan uitleg worden gegeven buiten het stemhokje, maar de kiezer moet zijn stem alleen uitbrengen. 

Ook voor mensen met dementie is stemmen iets wat meer tijd en begeleiding vraagt.
Kortom: stemmen is voor sommige inwoners net iets ingewikkelder, en aan stembureaus de taak om daar op een goede manier mee om te gaan. 
Een toegankelijk stembureau voor alle stemgerechtigde inwoners, dat is wat de ChristenUnie van groot belang vindt.
Daarom hebben wij de volgende vragen aan het college:

1.) Zijn alle stembureaus in Ede goed toegankelijk voor inwoners met een lichamelijke beperking?
2.) Hoe worden leden van stembureaus voorbereid op het bieden van een omgeving die zodanig is dat ook mensen met een beperking hun stem kunnen uitbrengen?
De poretfeuillehouder, Burgemeester Verhulst, reageerde op de vragen en legde uit welke voorzieningen voor handen zijn en welke specifieke maatregelen zijn genomen met het oog op deze doelgroep. Hij verwijst ook naar de website www.hoewerktstemmen.nl

Deel dit bericht