ChristenUnie wil tekort aan sociale huur- en koopwoningen intensiever aanpakken

Bram van der Beek - 'Ede zou meer zelf moeten bouwen'
Bram van der Beek - Portretfoto.png
Door Bram van der Beek op 5 april 2019 om 10:05

ChristenUnie wil tekort aan sociale huur- en koopwoningen intensiever aanpakken

Al jaren zijn er grote wachtlijsten en tekorten in de sociale huur- en koopsector. Veel mensen wachten al jaren op een geschikt huis. Zowel in als na de crisistijd is het ons in Ede niet gelukt om hier verandering in te brengen. Ook de plannen voor dit jaar zijn te mager om een oplossing te bieden. Ook diverse rapporten en organisaties bevestigen dit beeld en luiden zelfs de noodklok. Als ChristenUnie vinden we het heel vervelend om te constateren dat het percentage sociale huur en koop de laatste jaren is gedaald. Hier heb ik een lans voor gebroken tijdens het debat over 'Beleidsnotitie betaalbare huur- en koopwoningen'. 

Voorzitter,

De problemen in de sociale huur en koop zijn niet van vandaag. Ook hier is er regelmatig over gesproken. Toen Christine en ik in Ede wilden wonen was de wachttijd voor een sociale huurwoning al vele jaren. Zeker voor een eensgezinswoning was de wachttijd ruim 5 jaar. Indien we het in de particulieren sector probeerden werd daar met droge ogen een vorstelijk inkomen gevraagd van 5 maal de huur. Omgerekend zit je dan al snel op 2 keer modaal. In ons geval zijn we dan ook –noodgedwongen- in anti-kraak terecht gekomen.

Ons verhaal is daarin totaal niet op zichzelf staand. Om mij heen zie ik nog steeds veel mensen worstelen om geschikte woonruimte te vinden in de sociale sector. En ik denk dat ook veel mensen deze problemen herkennen. 

Het punt is dus dat we al langere tijd  tevergeefs proberen om voldoende sociale woningen te bouwen. In crisistijd werd er te weinig bijgebouwd, en nu we uit de crisistijd zijn, wordt er nog steeds te weinig bijgebouwd. De redenen zijn anders, maar het resultaat is hetzelfde. Wat ons betreft vraagt deze problematiek dus om een nog sterkere aanpak. Misschien wel onorthodox.

Graag wil ik namens de ChristenUnie vier punten onder de aandacht brengen:

1.)    Het kleine aantal sociale kavels
2.)    De drie scenario’s om versnelling te creëren
3.)    De verplichte percentages bij nieuwbouw 
4.)    Een uitbreiding van de typen sociale woningen

1.)   Het kleine aantal sociale kavels
We stellen als ChristenUnie deze beleidsnotitie zeer op prijs, er worden volgens ons veel rake observaties gedaan. Toch missen we er 1: waarom is het zo dat er in Ede zo weinig locaties zijn voor sociale huur/koop, terwijl er wel relatief veel bijgebouwd wordt? Voorzitter, onze fractie kan zich niet aan de indruk onttrekken dat ons grondbedrijf kampt met projecten die vrij hoog in de exploitatie zijn neergezet. Dit betekent dat er voor elke locatie die toch naar sociale huur zou moeten gaan, er een afboeking plaats moet vinden. En dat doet pijn. We horen graag van de wethouder hoe hij tegen de samenwerking met het grondbedrijf aankijkt, en of daar zaken nog versoepelt zouden kunnen worden.

2.) De drie scenario’s om versnelling te creëren
Voorzitter, er worden drie oplossingen gepresenteerd om het aantal sociale huurwoningen te laten stijgen: Andere corporaties uitnodigen, marktpartijen uitdagen of als gemeente zelf opdrachtgever worden. Bij het nader bestuderen van deze stappen, valt de eerste als zeer kansloos af. Ook marktpartijen zullen in deze aantrekkende markt niet snel kiezen voor zulke projecten met vrij lage rendementen. Zij kunnen hun geld ergens anders inzetten. We vinden het dus erg verstandig dat de wethouder al pro actief het derde scenario gaat onderzoeken. Wat ons betreft doet de wethouder dit voortvarend. Want ja, dit is een koerswijziging, maar de ChristenUnie juicht dat toe, al jaren daalt het percentage sociale woningen, de wachtlijsten lopen op en momenteel weigeren ontwikkelaars zelfs om de minder rendabele woningen te bouwen. Met bestaand beleid een beetje bijsturen komen we er volgens ons niet. En let wel, het betreft vrijwel alleen onze eigen inwoners die hiervan de dupe zijn. Veel van de nieuwbouwlocaties die voor de doorstroomutopie hebben gebouwd zijn terecht gekomen bij mensen van buiten onze gemeente. 

Voorzitter, we vragen graag aan de wethouder wat hij nodig heeft om deze optie misschien wel nog voortvarender op te pakken. We zijn benieuwd wanneer de wethouder met de uitkomsten van het onderzoek komt. En we vragen aan de andere partijen hoe zij tegen deze optie aankijken.
 
3.) De verplichte percentages woningtypes bij nieuwbouw
Er zijn hiervoor verschillende minimum percentages voor Ede, Bennekom en Lunteren opgesteld. Dat lijkt ons ook zeker terecht. Wel worstelen we wat met dat er in de ‘overige dorpen’ met bandbreedtes voor sociale huur en koop wordt gewerkt. Deze bandbreedte is voor sociale huur 0-10% en voor middenhuur 0-5%. We hebben begrip voor het feit dat dit lager is dan in de andere dorpen. Echter, als ChristenUnie zitten we ook erg met het punt dat de opgave nu erg dringend en erg groot is. Om het probleem van sociale woningen alleen in Ede, Bennekom en Lunteren op te moeten lossen, dat vinden we niet solidair. We denken dat mensen uit de wachtrij echt wel te bewegen zijn naar deze mooie dorpen. We zien namelijk heel veel in gemengde wijken, en willen we voorkomen dat door het middel van enquêtes de opbouw van wijken of dorpen zelfbevestigend wordt. Wij zouden daarom willen voorstellen, vanuit principieel oogpunt, om een minimumpercentage van 5% af te spreken. We horen graag de mening van de andere partijen op dit punt.

4.) Een uitbreiding van de typen sociale woningen
Ik noem graag nog een voorstel waar we blij mee zijn: het uitbreiden van het aantal typen woningklasses. Dit zorgt hopelijk voor een meer divers woningbestand. We vragen ons hierbij af hoe er bij deze woningtypes met de parkeernormen wordt omgegaan. Naar onze mening is dat cruciaal om deze klasse te laten slagen, met name voor transformatielocaties in de kernen. Graag horen we van de wethouder of deze woningtypen een aangepaste parkeernorm kunnen krijgen, en of deze zo een oplossing kunnen zijn voor inbreidingslocaties.

Dank u wel,

Bram van der Beek, raadslid
E. bram.van.der.beek@ede.nl 

Deel dit bericht