Motie natuurinclusief bouwen aangenomen

Rijtjeshuis.jpg
Niek van den Brink - Portretfoto.png
Door Niek van den Brink op 23 maart 2019 om 16:04

Motie natuurinclusief bouwen aangenomen

Natuurinclusief bouwen is een manier van bouwen waar de natuur bij gebaad is. De biodiversiteit staat wereldwijd en ook in Ede onder druk. Er zijn veel oplossingen beschikbaar om de biodiversiteit te bevorderen. Voorbeelden hiervan zijn inbouwkasten en speciale dakpannen voor vogels of voor vleermuizen. Daarnaast kan het toepassen van groene daken en groene gevels de leefbaarheid voor mens en dier sterk bevorderen. De ChristenUnie wil dat gemeente Ede natuurinclusieve bouw sterk gaat bevorderen. Hiertoe heeft o.a. de ChristenUnie een motie ingediend tijdens de behandeling van het programma Biodiversiteit. De motie werd met 21 stemmen vóór en 16 stemmen tegen aangenomen.

Raadslid Niek van den Brink legt uit: ‘Met een eenvoudig puntensysteem kan de gemeente ontwikkelaars voorschrijven welke mate van inspanning geleverd moet worden voor natuurinclusieve bouw. Ontwikkelaars kunnen dan kiezen uit een lijst maatregelen om hieraan te voldoen. Natuurinclusief bouwen wordt daarmee de standaard. Ontwikkelaars hebben nog wel een hoop vrijheid in de te nemen maatregelen. In de toekomst zal Ede uitbreiden om aan de woningbehoefte te kunnen voldoen. Maar uitbreiding van woonkernen vergroten de druk op de natuur. Daar waar de druk op de natuur hoog is, kan een hoger aantal punten gevraagd worden.’

In de gemeente Den Haag is een puntensysteem ontwikkeld voor natuurinclusieve bouw. Dit systeem kan als voorbeeld dienen voor de gemeente Ede. Natuurlijk dient deze dan wel worden aangepast op de Edese situatie. Eind 2019 dient het college een voorstel voor te leggen aan de gemeenteraad. Zie hieronder voor de ingediende motie.

Niek van den Brink, raadslid
E: niek.van.den.brink@ede.nl

Deel dit bericht