'Snel extra maatregelen voor de bestrijding van de eikenprocessierups'

20190626 Eikenprocessierups.jfif
portretniek.png
Door Niek van den Brink op 26 juni 2019 om 13:53

'Snel extra maatregelen voor de bestrijding van de eikenprocessierups'

Het zal niemand ontgaan zijn dat we in onze gemeente wederom last hebben van de eikenprocessierups. Sterker nog, de overlast is 3x erger dan vorig jaar. Vorig jaar stelde ik namens de ChristenUnie raadsvragen over de bestrijding van de eikenprocessierups met het aantrekken van natuurlijke vijanden. Recent hebben de VVD en SGP enkele vragen gesteld tijdens het vragenuurtje op 20 juni jl. Vandaag stelde ik het college van B&W 18 nieuwe schriftelijke vragen over dit onderwerp.

“De ChristenUnie wil met de schriftelijke vragen een aanzet geven tot een goede reflectie op de bestrijding van de eikenprocessierups. Er is nog veel te verbeteren op het gebied van beleid, communicatie, preventie en bestrijding. De ChristenUnie hoopt dat deze vragen als handvat worden opgepakt om de bestrijding de komende jaren te verbeteren.” Aldus Niek van den Brink.

De ChristenUnie wil onder meer weten hoe het college ervoor gaat zorgen dat er volgend jaar voldoende bestrijders zijn in gemeente Ede. Ook de communicatie kan volgens Van den Brink beter. “Het doen van een melding kan eenvoudiger en besmette bomen dienen gemarkeerd te worden met waarschuwingslinten.”

Schriftelijke vragen van het raadslid Niek van den Brink (ChristenUnie)

ingevolge artikel 42 van het reglement van orde van de gemeenteraad van Ede.

Onderwerp: extra maatregelen bestrijding eikenprocessierups

De eikenprocessierups (vanaf nu: EPR) kan schadelijk zijn voor de gezondheid van mens en dier. Na contact met de brandharen van deze rups kunnen klachten ontstaan zoals jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of aan de luchtwegen. In de gemeente Ede hebben we dit jaar wederom last van de EPR. Sterker nog, de overlast is 3x erger dan vorig jaar[1]. We kunnen inmiddels wel spreken van een plaag. Vorig jaar stelde de ChristenUnie raadsvragen over de EPR. Dit jaar hebben de VVD en SGP enkele vragen gesteld tijdens een vragenuurtje. De ChristenUnie heeft nog een aantal aanvullende vragen:

Het college gaf vorig jaar aan[2] dat er uitzonderlijk veel rupsen waren door de warme meimaand. De ChristenUnie voorziet een negatieve spiraal door klimaatverandering (de EPR houdt van warmte) en het tekort aan professionele bestrijding (elk nest wat niet weggehaald wordt zorgt voor ellende het jaar erop). 

1. Is het college met de ChristenUnie van mening dat we rekening moeten houden met een negatieve trend?
2. Hoe bereid het college zich voor op de komst van andere overlast gevende exoten naar Nederland?

De gemeente is verantwoordelijk voor de bestrijding van de EPR in de openbare ruimte. Particulieren zijn verantwoordelijk voor de bestrijding op eigen grond. Openbaar toegankelijke schoolpleinen zijn de verantwoordelijkheid van de gemeente, terwijl afgesloten schoolpleinen de verantwoordelijkheid is van de school.

3. Wil het college op korte termijn en de jaren die komen heel helder informeren over wie op welke plek verantwoordelijk is voor de bestrijding?
4. Is het college met de ChristenUnie van mening dat het professioneel laten verwijderen van EPR voor de burger soms te ingewikkeld of te duur is waardoor de EPR een risico vormt op onbehandelde plekken maar wellicht ook voor mens en dier in de nabije openbare ruimte?
5. Geven deze risico’s aanleiding voor de gemeente om (op termijn) een grotere rol te gaan spelen bij de bestrijding van de EPR op particulier terrein?  

De ChristenUnie heeft begrepen dat er op diverse scholen meer dan een week gewacht moest worden op een bestrijdingsploeg. Daarnaast duurt het op andere plekken ook lang voordat er bestrijding plaatsvindt.

6. Is het college met de ChristenUnie van mening dat de nesten rond scholen, kinderdagverblijven en verzorgingstehuizen, binnen enkele dagen verwijderd dienen te zijn?
7. Klopt het dat gespecialiseerde bestrijdingsbedrijven ruimte en tijd hebben om de EPR te bestrijden maar dat er niet zomaar extra bedrijven door de gemeente kunnen worden ingehuurd vanwege regels rond aanbesteding?
8. Hoe wil het college ervoor gaan zorgen dat er volgend jaar voldoende bestrijders zijn in gemeente Ede?

Heldere communicatie vindt de ChristenUnie belangrijk. Op de website van de gemeente Ede kunnen besmette eiken gemeld worden. Het doen van een melding is nog niet zo gemakkelijk. Je moet bijvoorbeeld maar net weten dat je een melding moet maken bij het kopje ‘overlast’ i.p.v. bij het kopje ‘groen’[3].  Als het gaat om communicatie, valt er nog winst te behalen in het markeren van besmette eiken. Veel inwoners zouden beter gewaarschuwd willen worden voor besmette eiken.

9. Kan het college ervoor zorgen dat het doen van een melding gemakkelijker wordt?
10. Wil het college ervoor zorgen dat besmette bomen vanaf volgend jaar worden voorzien van een waarschuwingslint?[4]

De ChristenUnie heeft vorig jaar aandacht gevraagd voor de bestrijding van de EPR middels het aantrekken van natuurlijke vijanden. Het college gaf aan een proef te doen met het ophangen van nestkastjes op de Galvanistraat. Het college gaf ook aan om eens goed te kijken naar het bomenbestand en te zoeken naar mogelijkheden om meer diversiteit hierin te krijgen. Biologen zoals Arnold van Vliet pleiten ook voor een diverser bomenbestand en hekelen de lange eikenlanen.[5]

11. Kan het college inzicht geven in de resultaten van de proef met de nestkasten?
12. Is het college voornemens om het aantal nestkasten voor mezen fors uit te breiden[6] in onze gemeente? Waarom wel/niet?
13. Schermbloemen trekken natuurlijke vijanden aan zoals de sluipvlieg. Is het college voornemens om dit type bloemen in te zaaien bij lange eikenlanen zoals langs de N224?
14. In Spanje worden mannetjesvlinders afgevangen[7]. Met resultaat. Overweegt Ede ook dit soort maatregelen? Waarom wel/niet?
15. Welke concrete plannen heeft het college om meer diversiteit te krijgen in het bomenbestand? Indien de plannen er nog niet zijn, wanneer kunnen wij die verwachten?
16. Is het college voornemens om de aanplant van eiken op particulier terrein rond kwetsbare, risicovolle plekken (scholen, verzorgingshuizen e.d.) te ontmoedigen?
17. Kan het college bij de herinrichting van straten vanwege extreme wortelopdruk voorrang geven aan die straten waar veel eiken staan?

Het college gaf vorig jaar aan dat zij ook aandacht wil besteden aan preventie door particulieren: “Het college vind het geen probleem om de particulieren naast de verwijdering van de eikenprocessierups te informeren over de preventie. Op dit moment geven we doormiddel van artikelen in Ede Stad en via de website informatie over de verwijdering van de eikenprocessierups. Hierin zouden ook een stukje over preventie passen.”

18. Op welke wijze informeert het college de inwoners van Ede over bestrijding én preventie en ziet het college mogelijkheden voor verbetering?

Ik wil u verzoeken om deze vragen binnen de termijn van 30 dagen te beantwoorden.

Niek van den Brink (ChristenUnie) 

Bestrijding eikenprocessierups (EDE TV Nieuws 25-06-2018)

Labels: , ,