Op de barricade voor mantelzorgers!

Dirjanne van Drongelen - Portretfoto.png
Door Dirjanne van Drongelen op 19 juli 2019 om 12:25

Op de barricade voor mantelzorgers!

De meeste mensen vinden het prettig om in een schoon huis te leven. En of je het leuk vindt of niet: dat kost tijd en energie. Voor mantelzorgers, mensen die dag in dag uit op een intensieve manier voor iemand uit hun omgeving zorgen, is het soms lastig die tijd en energie te vinden. In Ede is het voor mantelzorgers mogelijk thuisondersteuning te krijgen; twee uur per week huishoudelijk hulp. Een voorziening waar we als ChristenUnie blij mee zijn! In de afgelopen periode is nagedacht over maatregelen om de tekorten in het sociaal domein terug te kunnen dringen. Eén van de voorstellen van het college was het invoeren van een eigen bijdrage voor de thuisondersteuning van mantelzorgers. Naast dat dit drempelverhogend zou kunnen werken voor mantelzorgers vinden we dit principieel onjuist. Daarom hebben we als ChristenUnie het initiatief genomen een voorstel in te dienen de thuisondersteuning gratis te houden. Hier leg ik uit waarom. 

Thuisondersteuning voor mantelzorgers is bedoeld om mantelzorgers die hier behoefte aan hebben te ontlasten. Mantelzorgers hebben een belangrijke, maar vaak zware rol in de informele zorg. Veel van hen vinden wat zij doen vanzelfsprekend, het gaat immers om de zorg voor iemand die hen lief is. Dat neemt niet weg dat het vaak veel van hen vraagt. Als ChristenUnie vinden we het daarom van wezenlijk belang dat zij ondersteunt worden. Als blijk van erkenning en om overbelasting te voorkomen. Een betaling voor die ondersteuning vinden we absoluut niet passend, nog los van de drempel die dit zou kunnen opwerpen om gebruik te maken van deze ondersteuning. Dat is de reden dat we een voorstel hebben gedaan om het doorvoeren van die eigen bijdrage te voorkomen. Het voorstel is, met uitzondering van 1 stem, door de raad aangenomen, waardoor mantelzorgers huishoudelijke hulp kunnen blijven krijgen zonder daarvoor te moeten betalen.  

Huishoudelijke hulp is één van de manieren waarop mantelzorgers ondersteunt kunnen worden. We blijven ons inzetten voor een breed pallet aan ondersteuningsmogelijkheden. Als u uit ervaring weet wat helpend zou zijn horen we dat graag! 

Klik hier voor informatie over het aanvragen van thuisondersteuning voor mantelzorgers. 

Dirjanne van Drongelen,
E. dirjanne.van.drongelen@ede.nl

Deel dit bericht

Labels: ,