Begroting 2020 - ‘Keuzes maken voor toekomstige generaties’.

Banner-authentiek
CU-Logo-Ede-RGB-SocialMediaPF.jpg
Door Fractie Ede op 31 oktober 2019 om 23:57

Begroting 2020 - ‘Keuzes maken voor toekomstige generaties’.

Vanavond besprak de Edese gemeenteraad de begroting voor 2020. Een belangrijk debat. Deze programmabegroting geeft een overzicht van de te verwachten inkomsten en uitgaven van de gemeente Ede. De begroting voor 2020 gaat voor de gemeente Ede om ruim € 400 miljoen euro. Ieder jaar wordt een nieuwe begroting voor het komende jaar vastgesteld met daarin een financieel doorkijkje naar de 3 jaren erna. In de begroting staat wat de gemeente wil bereiken, hoe ze dat gaat doen en hoeveel geld daarvoor wordt uitgetrokken.

Tijdens de Algemene Beschouwingen voerde fractievoorzitter Cora Otter het woord namens de ChristenUnie. Klik hier voor haar hele bijdrage.

Samengevat vroeg zij aandacht voor drie belangrijke thema’s:

De ChristenUnie Ede gaat voor:

❤ een samenleving waar iedereen meetelt. En dus willen we snel om tafel met werkers uit het veld om een creatieve oplossing te vinden voor dak- en thuislozen. Omdat we geen gemeente willen zijn waar mensen op straat of in het bos slapen.

🏡 een samenleving met toekomst voor onze kinderen. De jonge generatie staat onder druk door studieschulden, korte / tijdelijke contracten en een ontoegankelijke woningmarkt. En dus willen we bouwen voor starters en jonge gezinnen die in Ede willen blijven. Meer goedkope koop en sociale huur, daar moet op ingezet worden.

🌍 een samenleving gericht op een duurzame levensstijl. Klimaatverandering vraagt om flinke stappen. Inzetten op klimaatadaptatie en meer hernieuwbare energie is nodig. Omdat onze aarde kwetsbaar is en we voor toekomstige generaties willen zorgen.

De ChristenUnie ziet een aantal belangrijke punten, waar eerder aandacht voor is gevraagd, terug in deze begroting:

De ChristenUnie gaat voor een samenleving waar iedereen meetelt:
1. Er wordt in deze begroting extra geld uitgetrokken voor armoedebestrijding waaronder een extra financiële bijdrage voor ondersteuning aan de voedselbank.
2. Er wordt € 500.000,- geïnvesteerd in de sociale basis van Ede, o.a. voor vrijwilligersorganisaties en initiatieven in de wijk.

De ChristenUnie gaat voor een samenleving met toekomst voor onze kinderen:
3. Er zijn goede mogelijkheden voor buitensport door de aanleg van MTB-routes.
4. Inclusief sporten, een duurzame sportinfrastructuur en talentontwikkeling zijn belangrijke pijlers voor het lokale sportakkoord.

De ChristenUnie gaat voor een samenleving gericht op een duurzame levensstijl:
5. In deze begroting staat geld gereserveerd zodat de hoogspanningslijnen in 2021 onder de grond gelegd kunnen worden.
6. In deze begroting wordt gericht geïnvesteerd in behoud, herstel en ontwikkeling van biodiversiteit.

Cora Otter,
Fractievoorzitter

E. cora.otter@ede.nl

Deel dit bericht

Labels: ,