Hulploket voor inwoners van Ede

Banner-template-oogvoorelkaar
Sandra Kooij - Portretfoto.png
Door Sandra Kooij op 15 november 2019 om 15:59

Hulploket voor inwoners van Ede

ChristenUnie Ede wil zich inzetten voor een samenleving waarin iedereen meetelt en naar vermogen mee kan doen. Daar hoort een overheid bij die goed bereikbaar en toegankelijk is voor al haar inwoners, ook fysiek. De Nationale Ombudsman constateerde onlangs dat de bereikbaarheid van de overheid beter kan. Hij stelt voor dat iedere gemeente een loket krijgt, waar inwoners terecht kunnen met alle denkbare vragen. Steeds meer mensen vinden de samenleving ingewikkeld, en het zou goed zijn als gemeentes inwoners beter gaan helpen.

In Ede hebben we een adequaat werkend Klant Contact Centrum (KCC). Over het algemeen worden inwoners die bellen naar het KCC goed en snel geholpen of doorverwezen. Het nadeel van het KCC is wat de ChristenUnie betreft, dat het alleen telefonisch bereikbaar is.

Een fysiek loket, waar inwoners met al hun vragen terecht kunnen, zou wat de ChristenUnie betreft een toegevoegde waarde hebben voor Ede. In Bennekom en Lunteren zijn dergelijke loketten beschikbaar: ‘Vraagt-u-maar’ en ‘Vraagbaak’.

Daarom heb ik tijdens de Algemene Beschouwingen de motie 'Fysiek hulploket voor inwoners van Ede' ingediend, samen met CDA, GemeenteBelangen, GroenLinks en PvdA. Daarin verzoeken we het college de mogelijkheden voor een wijkloket in Ede te onderzoeken in bijvoorbeeld een buurthuis, wijkcentrum en/of laagdrempelige ontmoetingsplek. De resultaten van deze verkenning uiterlijk 1 mei 2020 terug te koppelen naar de raad en te koersen op inwerkingtreding per 1 januari 2021. De motie is met 27 voor en 12 stemmen tegen aangenomen.

Sandra Kooij - van Roekel,
Raadslid

E. sandra.kooij@ede.nl

Deel dit bericht