Verkeersveiligheid boven alles bij stemming over Gezondheidscentrum Bellestein

2020 Gezondheidscentrum Bellestein.jpg
Daan Weststrate - Portretfoto.png
Door Daan Weststrate op 15 april 2020 om 13:06

Verkeersveiligheid boven alles bij stemming over Gezondheidscentrum Bellestein

De plannen voor nieuwbouw van gezondheidscentrum Veldhuizen bij winkelcentrum Bellestein kunnen verder. Donderdagavond 9 april keurde de gemeenteraad het daarvoor benodigde bestemmingsplan unaniem goed. De ontsluiting voor het leveren van goederen van het winkelcentrum is nog niet helemaal geregeld; die is buiten het bestemmingsplan gelaten. Raadslid Daan Weststrate: “Na 12 jaar lijkt er dan eindelijk een besluit genomen te worden. De ChristenUnie is blij dat er nu duidelijkheid komt voor de gebruikers, de bezoekers en cliënten en de wijk. Zonder dat er straks nog vrachtverkeer voor het nieuwe gezondheidscentrum voorrijdt.”

Het doel en de inzet voor de ChristenUnie was duidelijk: v.w.b. de ChristenUnie komt het Gezondheidscentrum er zonder al te veel vertraging maar wel met een zo veilig mogelijke variant van de verkeersafwikkeling. 

Raadslid Daan Weststrate blik terug op het proces: zodra de varianten bekend waren, hebben wij deze beoordeeld op de uitgangspunten die voor de ChristenUnie van belang zijn:
1.) een variant met een veilige verkeerssituatie zonder achteruitrijdend vrachtverkeer,
2.) een variant zonder gemotoriseerd verkeer voorlangs het gezondheidscentrum,
3.) een variant waarin een veilige doorsnijding van de fietsroute gewaarborgd wordt.
Het is voor de ChristenUnie betreft belangrijk dat de gemeenteraad als laatste invloed heeft gehad op de keuze van de uiteindelijke verkeersvariant, ook al is het op een later moment geweest.

“Regelmatig kom ik in het huidige gezondheidscentrum op bezoek bij de apotheek, de huisarts of het consultatiebureau en zie met eigen ogen dat het gebouw oud is en toe is aan vernieuwing. Het is niet meer van deze tijd en gebruikers wachten al jaren op uitsluitsel. Wanneer er binnenkort een besluit genomen zal worden, biedt dit perspectief voor de toekomst en geeft dit een impuls voor het winkelcentrum en de wijk. Ik citeer: ‘Hoe meer bezoekdoelen hier in het winkelcentrum bij elkaar komen, hoe groter de kans dat het centrum in de toekomst de ‘huiskamer van de wijk’ blijft.”  

De partijen waren het er tijdens de besluitvormende vergadering wel allemaal over eens dat die ontsluiting er aan de westkant van het winkelcentrum moet komen. Dat betekent dat er een afslag vanaf de Kastelenlaan wordt gemaakt die het daar lopende fietspad kruist. Het college is middels een unaniem aanvaard amendement van D66, die mede werd ingediende door de ChristenUnie, opdracht gegeven hiermee aan de slag te gaan.

Update:
Op 24 april laat wethouder de Pater weten dat er n.a.v. het aangenomen amendement, is gesproken met de diverse partijen (waaronder de verkeerswerkgroep) over de verkeersafwikkeling bij het Gezondheidscentrum Bellestein. In deze bijeenkomst is gesproken over het gelopen proces, teruggeblikt op de raadsvergadering en is gesproken over welke verkeersvariant (E of I) de voorkeur tot realisatie heeft. Unaniem is hier variant E uit gekomen. Deze variant zal dan ook nader uitgewerkt gaan worden.

Deel dit bericht

Labels: , ,