WFC Experience 'all over the world'

Overheid-World-Food-center.jpg
9. Harry Hindriks
Door Harry Hindriks op 16 juli 2020 om 11:28

WFC Experience 'all over the world'

De Stichting WFC Experience, die begin 2020 werd opgericht, heeft de provincie Gelderland en de gemeente Ede onlangs geïnformeerd over de voortgang van haar werkzaamheden. Onder leiding van onze oud-burgemeester Cees van der Knaap als voorzitter is door het stichtingsbestuur een aanvang gemaakt met drie Europese aanbestedingen.

Deze drie Europese aanbestedingen zijn aanbestedingen:
- die inzake de exploitant voor de dagelijkse aansturing van de Experience;
- die inzake de Experience-architect en bouwer van de attractie;
- die van de bouwkundig architect en aannemer .

De aanvankelijke bedoeling was om de gunning van deze aanbestedingen in juni 2020 te laten plaatsvinden maar dat bleek vanwege de coronacrises niet haalbaar. De gunning wordt nu in september 2020 verwacht. Uitgangspunt is dat de WFC Experience een plek krijgt in en direct achter de Mauritskazerne. Dat betekent dat deze monumentale kazerne niet alleen verbouwd gaat worden maar ook zal worden uitgebreid. Een mooie en spannende opgave voor het maken van definitief ontwerp. Het resultaat daarvan zien we als fractie van de ChristenUnie met veel belangstelling tegemoet.

Fractievolger Harry Hindriks: "De belangrijkste reden voor de fractie van de ChristenUnie om in te stemmen met de komst van een WFC Experience was een bijdrage willen leveren aan het aanpakken van het wereldwijde voedselvraagstuk. Dat voedselvraagstuk is er door de eveneens wereldwijde coronacrises alleen maar groter en urgenter op geworden. Juist deze week werd bekend dat het aantal mensen met honger in de wereld sinds 2015 is toegenomen tot 690 miljoen. En dat door COVID-19 mogelijk nog eens 132 miljoen mensen bijkomen. Uit een deze week uitgebracht VN-Rapport blijkt een voedzame maaltijd wereldwijd voor 2 miljard mensen te duur te zijn. Het op een duurzame en gezonde wijze voeden van de groeiende wereldbevolking is dan ook “all over the world” van een niet te onderschatten betekenis".

Hindriks besluit: "De fractie van de ChristenUnie hoopt dat het WFC-Experience onder meer daaraan een bijdrage zal gaan leveren en dat de coronacrises geen verdere vertraging in de voortgang gaat opleveren".

Harry Hindriks, fractievolger
E. harry.hindriks@ede.nl

Labels: , , ,