Herontwikkeling van het 'Victoria Vesta' terrein

20201105 Herontwikkeling Loevestein 33, Ede - 1.JPG
portretdaan.png
Door Daan Weststrate op 5 november 2020 om 23:14

Herontwikkeling van het 'Victoria Vesta' terrein

De kantoren van de Nationale Nederlanden (1973), onder Edenaren beter bekend als Victoria Veste, staan nu bijna leeg. Na veertig jaar komt er een einde aan het kantorenpark aan de Loevestein in Veldhuizen. Wat gaat er uiteindelijk gebeuren met dit terrein? Wat gaat er komen en hoe wordt het gebruikt voordat het zo ver is? Mag Loevenstein 33 oftewel het huidige Nationale Nederlanden pand worden omgebouwd in woningen / appartementen? Voordat een bestemmingsplanwijziging gemaakt wordt (van kantoorgebouw tot woningbouw), kan de gemeenteraad haar mening geven over het idee. Lees hier onze inbreng terug.  

De locatie heeft momenteel een kantoorbestemming. Begrijpelijk dat de eigenaar op zoek is naar een andere passende invulling en fijn dat woningbouw een goede optie is in deze tijd van grote woningnood. Voor de ChristenUnie is het van belang om, als het gaat om de tijdelijke huisvesting in dit gebouw, de inbreng van de wijkbewoners mee te nemen in de uiteindelijke afweging welke doelgroepen hiervoor in aanmerking komen. Het is fijn om te vernemen dat er straks in de eindplannen ruimte is om flink wat sociale huurwoningen toe te voegen aan de woningvoorraad.  

Het is goed om te vernemen dat er onder de omwonenden veel draagvlak is voor optie 4, de transformatie van het huidige gebouw met een gebouw extra als nieuwbouw, waarmee het voormalige NN-gebouw grotendeels behouden blijft. Er ontstaat dan geen grote bouwput met alle rompslomp er omheen. Ook het aanwezige groen blijft grotendeels behouden. Dat is positief voor het uitzicht van omwonenden en voor de ecologie.

Toch zijn er nog wel enkele aandachtspunten om in deze fase mee te geven waar zorgen over zijn:
- Bouwverkeer: er zijn vragen gesteld over het huidige bouwverkeer wat nu gebruikt maakt van de ingang aan de Batenstein en wat voor onveilige situaties zorgt. Dit geldt ook voor de nieuwbouw straks: er is zorg hoe het bouwverkeer zich door, de toch al drukke wijk gaat begeven. Graag goede afstemming hierover zodat zorgen ook op een juiste manier worden afgehandeld.

- Parkeerplaatsen: zijn er voldoende parkeerplaatsen op het "eigen" terrein voor zowel de eigen bewoners en als het bezoek (e.e.a. volgens de huidige maatstaven) zodat de wijk niet (weer) belast wordt.

- Verkeerssituatie overstekende bewoners richting winkelcentrum Bellestein v.v.: na oplevering zullen vele bewoners boodschappen gaan doen op het wc Bellestein (hierbij ook mensen met een beperking). In het verleden gaf dit al problemen met overstekend NN-personeel in combinatie met wachtende auto's, komende van de Kastelenlaan en afslaand naar parkeerplaats bij de Lidl. De meeste mensen zijn geneigd om direct vanuit de (huidige) uitrit rechtstreeks over te steken en maken dus geen gebruik van de oversteekplaats bij de verkeerslichten. Kan hier een (betere) oplossing voor komen?

Daan Weststrate,
E. daan.weststrate@ede.nl

Labels: , , , ,