Meer ruimte en creativiteit voor bewegen in de buitenruimte

Sandra Kooij - brede banner.png
Sandra Kooij - Portretfoto.png
Door Sandra Kooij op 24 november 2020 om 09:30

Meer ruimte en creativiteit voor bewegen in de buitenruimte

In de gemeenteraad van Ede is het speelbeleidsplan besproken. Buiten bewegen, spelen en sporten is belangrijk voor jong en oud en draagt bij aan verbinding in de wijk. De ChristenUnie ziet echter graag meer ruimte en creativiteit bij de uitwerking van het speelbeleidsplan. En diende daarover een motie in. Lees hier de bijdrage van raadslid Sandra Kooij.

Buiten bewegen, spelen en sporten is belangrijk voor jong en oud en draagt bij aan verbinding in de wijk of buurt. Mooie voorbeelden zijn de beweegtuin in het Baron van Wassenaerpark in Bennekom, het Calisthenicspark naast de CHE en speeltuintjes in veel wijken en buurten. 

Op 15 oktober jl. heeft de wethouder toegezegd dat er een speelbeleidsplan opgesteld gaat worden. De ChristenUnie is blij met deze aandacht voor speeltuinen in Ede, maar we vinden het onderwerp van dit beleidsplan nog te beperkt. 

De ChristenUnie ziet graag meer ruimte en creatieve mogelijkheden in de hele gemeente Ede voor bewegen in de buitenruimte voor jong en oud. We vinden het belangrijk dat verschillende mogelijkheden en initiatieven voor alle generaties in samenhang worden ontwikkeld. 

Daarom heb ik, namens de ChristenUnie samen met D’66, Ede Nu, fractie Wijnsouw, PvdA en Groen Links, een motie ingediend waarin we het college vragen om het speelbeleidsplan te verbreden naar een beleidsplan bewegen in de openbare ruimte voor alle generaties in de gemeente Ede en dit in het voorjaar van 2021 aan de raad voor te leggen.

De motie is met algemene stemmen aangenomen. We hopen dat de uitwerking ervan nog meer inwoners van gemeente Ede de mogelijkheid geeft buiten te bewegen en daarbij elkaar te ontmoeten. 

Sandra Kooij-van Roekel, raadslid
E. sandra.kooij@ede.nl

Deel dit bericht

Labels: , , ,