Aandacht voor natuurinclusief bouwen

Niek van den Brink - brede banner.png
Niek van den Brink - Portretfoto.png
Door Niek van den Brink op 1 december 2020 om 07:45

Aandacht voor natuurinclusief bouwen

Na het bestuderen van het bestemmingsplan ‘Tuin van Euterpe’ vindt de ChristenUnie het passend om te vragen naar de uitvoering van het beleid omtrent natuurinclusief bouwen. Lees hier een samenvatting van de bijdrage van raadslid Niek van den Brink over dit onderwerp.

Er is in Lunteren veel behoefte aan seniorenwoningen. De Tuin van Euterpe is een mooi inbreidingsplan en voorziet in deze behoefte. Inbreidingsplannen juicht de ChristenUnie over het algemeen toe want de ruimte is schaars en extra woningen vraagt om ruimte. Tegelijkertijd kleven er ook uitdagingen aan inbreiding, vaak verband houdend met zichtlijnen, verkeer en groen in de buurt. Wat betreft ‘groen’ heeft de ChristenUnie een aantal aandachtspunten.

De raad nam een motie aan over een puntensysteem  en het college kwam met een uitgewerkt plan (zie: www.ede-natuurlijk.nl/natuurinclusief). Op 24 maart stond er in het persbericht van de gemeente Ede: “Het voelt vreemd om zo’n systeem middenin de corona-crisis te introduceren. We willen als college, waar dat kan, onze reguliere besluitvorming door laten gaan. Dit puntensysteem biedt ontwerpers houvast om die maatregelen in te passen in hun ontwerp, waar de biodiversiteit daadwerkelijk mee geholpen is.”

Het is jammer om via de beantwoording van technische vragen te moeten vernemen dat het college de toepassing van dit puntensysteem pas wil laten ingaan bij de vaststelling van de omgevingsplannen. Dan spreken we op z’n vroegst over januari 2022, misschien zelfs nog later. Dit terwijl er nu al zoveel inbreidingsplannen langs komen. Natuurinclusief bouwen is niet een hobby voor natuurfreaks, maar een mooie uitweg om te kunnen bouwen, rekening houdend met de natuurwaarden op de locatie in kwestie. Natuurinclusief bouwen maakt nieuwe projecten niet onmogelijk, maar juist mogelijk!

Bij zowel inbreiding als uitbreiding staat de biodiversiteit onder druk en moeten we zo transparant en concreet mogelijk zijn over de te nemen maatregelen. Juist om deze inbreidingsprojecten blijvend mogelijk te maken.

Niek van den Brink, raadslid
E: niek.van.den.brink@ede.nl

Deel dit bericht

Labels: ,