Pleidooi voor een kleine groep beheerders op enclave De Ginkel

cornflowers-5352633_1920.jpg
Bram van der Beek - Portretfoto.png
Door Bram van der Beek op 4 december 2020 om 20:22

Pleidooi voor een kleine groep beheerders op enclave De Ginkel

De ChristenUnie zou graag zien dat de landbouw-enclave op de Ginkel door een kleine groep beheerders wordt beheerd. Raadslid Bram van der Beek sprak deze wens uit in het debat over de gebiedsvisie De Ginkel. Lees hier een korte samenvatting van zijn bijdrage aan het debat

De Ginkel is erg veelzijdig en dat komt tot uitdrukking in de 11 projecten. Ik loop met u langs een aantal projecten en zal daarbij de aandachtspunten van de ChristenUnie noemen.

Laat ik beginnen met het project ‘natuurinclusieve landbouw’. De vorige visie dateert uit 1991: het plan 'Vlinderdas’. Een mooi plan, waar tussendoor nog golfbaan ambities zijn onderzocht. De huidige visie bouwt voort op plan Vlinderdas. De ChristenUnie kan zich vinden in het streven naar meer natuurinclusieve landbouw. De ingrediënten qua natuurwaarden, landbouw, maar ook potentiële beheerders, lenen zich hier uitstekend voor. 

Wel is onze fractie van mening dat deze enclave het beste door een beperkt aantal zeer betrokken partijen beheerd zou moeten worden. Bovendien lijkt ons het huidige kortlopende pachtuitgiftebeleid niet bevorderlijk voor de kwaliteit. Onze fractie kan niet rijmen hoe een minder intensieve landbouw, die dus meer grond nodig heeft, levensvatbaar kan zijn als er in de huidige lopende uitgifte juist minder grond beschikbaar is en ook nog een andere partij op hetzelfde gebied wordt uitgenodigd.

Dan het losloopgebied voor honden. De ChristenUnie ziet dat dit het drukste stukje heide is. Verkleinen en paden afsluiten lijkt dan de druk alleen maar te verhogen. Anderzijds zien we ook de overlast en moet daar ook echt iets aan gedaan worden. We hopen dat de verkleining van het gebied niet zal leiden tot meer overtredingen. We zien dat graag onderbouwd.

Tot slot doe ik namens de ChristenUnie nog een tweetal verzoeken. Graag zou onze fractie zien dat er meer aandacht is voor het loopgravencomplex uit de 1e wereldoorlog en we willen de wethouder vragen -mede gelet op het bezwaar van de vereniging oud Ede- of hij de nieuwe locatie van de schaapskooi wil heroverwegen.

Bram van der Beek, raadslid
E: bram.van.der.beek@ede.nl

In onderstaande video van Ede TV spreekt Bram van der Beek over het gebiedsplan de Ginkel. 

Deel dit bericht

Labels: , ,