Hoe staat het met de begeleiding van jonge statushouders?

migration-3129340_1920.jpg
Dirjanne van Drongelen - Portretfoto.png
Door Dirjanne van Drongelen op 9 december 2020 om 19:19

Hoe staat het met de begeleiding van jonge statushouders?

Namens de ChristenUnie heeft raadslid Dirjanne van Drongelen het college gevraagd naar de begeleiding van jonge statushouders die vanuit kleinschalige opvang zelfstandig moeten gaan wonen.Dirjanne van Drongelen: “het is nogal een overgang om zelfstandig te gaan wonen. Dat geldt voor jonge statushouders die hier zonder ouders of andere familie zijn gekomen helemaal. Daarom is het zo nodig dat ondersteuning niet abrupt stopt als zij 18 jaar worden.” Lees hier haar hele bijdrage. 

Kinderen die alleen in Nederland aankomen om asiel aan te vragen worden alleenstaande minderjarige vreemdelingen (ook wel afgekort: AMV) genoemd. Bij aankomst in Nederland krijgen ze een voogd toegewezen. Jongeren tussen de 15 en 18 jaar die een vergunning hebben gekregen worden in kleinschalige locaties opgevangen. In Ede wordt dit uitgevoerd door Yoin Lindenhout. Als de jongeren 18 jaar worden gaat de verantwoordelijkheid over naar de gemeente en krijgen zij een zelfstandige kamer aangeboden. 

Eind 2018 is door de gemeente een eenjarige pilot gestart waarin de begeleiding van amv’ers die 18 zijn geworden is geïntensiveerd. Op basis van een evaluatie zouden voorstellen worden gedaan voor na de pilotperiode. Die voorstellen hebben we niet gezien. Reden voor de ChristenUnie om te vragen naar de huidige stand van zaken. Dirjanne van Drongelen: “Tijdens mijn #cuzomerstage bij Vluchtelingenwerk werd ik opnieuw  geconfronteerd met wat er op een jonge statushouder afkomt en hoe ingewikkeld het is dat allemaal zelf te moeten regelen. Dat bevestigde nog eens hoe belangrijk het is dat er hoe dan ook begeleiding is. Niet iedereen weet dat zelf te regelen.”

Vanuit de beantwoording van het college blijkt dat er door de gemeente momenteel afspraken op maat worden gemaakt met Lindenhout. Daarnaast vindt er met Vluchtelingenwerk afstemming plaats over hoe de begeleiding aan jongeren van 18 jaar en ouder ingezet kan worden, waarbij onder andere aandacht is voor schuldpreventie. Dirjanne van Drongelen: “wat het effect hiervan is op het leven van de jongeren waar het over gaat is niet direct duidelijk, maar het is goed om te horen dat het aandacht krijgt. Begin volgend jaar worden we verder geïnformeerd. Als er dan, of eerder, aanleiding is zullen we dit onderwerp zeker weer agenderen.”

Dirjanne van Drongelen, raadslid

Deel dit bericht

Labels: , ,