Herstel begint met een huis. Voorstellen voor het voorkomen van dakloosheid.

people-4606605_1920.jpg
Dirjanne van Drongelen - Portretfoto.png
Door Dirjanne van Drongelen op 16 december 2020 om 07:45

Herstel begint met een huis. Voorstellen voor het voorkomen van dakloosheid.

Ieder persoon die op straat is komen te leven, heeft zijn of haar eigen verhaal met tegenslag. Een echtscheiding, een faillissement, psychische problemen of een combinatie van die dingen; je raakt je huis kwijt en komt op straat te staan. Het verlies van een huis zorgt vaak voor verergering van de problemen. In dit artikel stelt Dirjanne van Drongelen samen met Don Ceder (beide kandidaat voor de aankomende Tweede Kamer verkiezingen) een aantal voorstellen voor om dakloosheid te voorkomen. 

De gesprekken met zwerfjongeren bijvoorbeeld, die in hun jonge leven al veel ellende hebben meegemaakt, raken ons. Het zijn de verhalen achter de cijfers die ons nog een stap harder laten lopen om verandering te brengen in deze situaties.

Als gemeenteraadsleden in respectievelijk Amsterdam en Ede zetten we ons in voor de dak- en thuislozen in onze stad. Niemand zou, zeker nu de nachten kouder worden, op straat moeten slapen. In Ede is er, mede dankzij de inzet van de ChristenUnie, weer een nachtopvang. In Amsterdam hebben we ons ingezet voor een 24-uursopvang voor dak- en thuislozen.

Goede opvang is heel belangrijk, maar moet een tijdelijke noodoplossing zijn. Een woning is de norm. Dat is ook het uitgangspunt van dit kabinet, dat 200 miljoen euro beschikbaar heeft gesteld aan gemeenten om ervoor te zorgen dat er de komende jaren tienduizend extra woonplekken komen voor dak- en thuislozen, mét begeleiding.

Vandaag presenteren we als ChristenUnie onze inzet om die lijn in de volgende kabinetsperiode voort te zetten. Hierbij is ons uitgangspunt: niemand wordt in principe uit zijn of haar huis gezet. Goede zorg en begeleiding is daarbij van belang, waarbij de eigen woning de plek moet zijn om die begeleiding te krijgen.

Dat vraagt onder andere om goede afspraken tussen woningcorporaties, gemeenten en zorginstellingen. We doen concrete voorstellen voor kleinschalige, tijdelijke opvang voor de mensen die dakloos zijn. Wat ons betreft verdwijnen de slaapzalen en komen er één- en tweepersoonskamers. De opvang moet een plek zijn waar ruimte is om te kunnen stabiliseren. Dat is nu lang niet altijd het geval, omdat de huidige vorm van opvang vaak als bron van onrust wordt ervaren.

Mensen die dakloos zijn, willen we zo snel mogelijk laten doorstromen naar een eigen woning. Woningcorporaties, provincies en gemeenten sluiten wat ons betreft woonakkoorden, waar huisvesting voor daklozen en zwerfjongeren onderdeel van is. Doordat we de verhuurderheffing afschaffen, hebben woningcorporaties voldoende ruimte om te zorgen voor woonplekken.

We kunnen dakloosheid aanpakken. Vandaag presenteren we onze inzet. We doen voorstellen voor goede, tijdelijke opvang. We hebben aandacht voor zwerfjongeren. En we zetten in op goede zorg en begeleiding in een eigen huis. Want herstel begint met een huis.

Lees hier de voorstellen voor het voorkomen van dakloosheid

Dirjanne van Drongelen, raadslid
E: dirjanne.van.drongelen@ede.nl 

Dit artikel is ook gepubliceerd op de landelijke website van de ChristenUnie. 

Deel dit bericht

Labels: , , ,