In gesprek mét: oproep tot een brede dialoog over LHBTI

city-438393_1920.jpg
Dirjanne van Drongelen - Portretfoto.png
Door Dirjanne van Drongelen op 25 januari 2021 om 07:45

In gesprek mét: oproep tot een brede dialoog over LHBTI

Op donderdagavond 21 januari werd in de gemeenteraad gesproken over sociale acceptatie en veiligheid van LHBTI'ers (lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen). Aanleiding hiervoor is de initiatiefnota die enkele partijen hebben ingediend om Ede aan te merken als Regenbooggemeente. Dat houdt in dat gemeente Ede specifiek beleid gaat maken, gericht op de sociale acceptatie en veiligheid van LHBTI-ers. 
Namens de ChristenUnie heeft raadslid Dirjanne van Drongelen het woord gevoerd. In haar bijdrage en het debat heeft ze aandacht gevraagt voor de volgende punten:

  • We onderstrepen de intentie van de indieners dat Ede voor iedereen een plek moet zijn waar je jezelf kan zijn en je je veilig kan voelen. Dus ook voor LHBTI'ers. Onze inzet is gericht op brede inclusie. 
  • We vinden het als ChristenUnie een zoektocht naar waar we goed aan doen als het gaat om het doel van sociale acceptatie en veiligheid.

  • We willen ervoor waken dat het oprekken van de tolerantiegrens aan de ene kant inkrimping van vrijheid aan de andere kant veroorzaakt. Daarmee bedoelen we dat er ruimte moet blijven om verschillende overtuigingen te hebben op grond van levensbeschouwing. En dat acceptatie aan de ene kant niet leidt tot minder ruimte en achterstelling van gemoedsbezwaarden.
  • We hebben de voorwaarde dat in het vaststellen en uitvoeren van beleid niet over, maar mét de mensen die dit aangaat wordt gesproken. In het voorstel komt dat terug, maar wat ons betreft wat eenzijdig. De standaard gesprekspartners zijn op dit thema snel gevonden. De uitdaging ligt erin dit breder op te pakken.
Dirjanne van Drongelen: "het raakt me dat seksuele geaardheid en genderidentiteit zoveel persoonlijk leed teweeg brengt. Ik besef me dat dit een onderwerp is dat gevoelig ligt en persoonlijk raakt. Vanuit dat besef heb ik namens de ChristenUnie het debat willen voeren, met daarin nadruk op de behoefte van ieder mens om gezien, erkend en gehoord te worden. En daarmee een oproep tot een brede dialoog, mét de mensen die dit aangaat."

"Ken je mij?" is dan ook een hele relevante vraag bij dit onderwerp, maar daarnaast een EO-programma waarin homoseksuele mannen en vrouwen hun ervaringen over sociale acceptatie in christelijke kring delen. Een programma met verhalen van onzekerheid en strijd. Van onbegrip en afwijzing ook. Maar ook een programma met een open dialoog, met ruimte om in liefde en met nieuwsgierigheid elkaar op te zoeken en standpunten te verkennen.

We vinden het als ChristenUnie belangrijk om, naast de politieke actualiteit, deze dialoog te voeren met onze leden en betrokkenen op het onderwerp. Afgelopen week is daar een uitnodiging voor uitgegaan. Heeft u deze gemist en bent u geïnteresseerd? Laat het ons weten!

Nieuwsgierig naar het genoemde programma? Klik hier voor een link naar de eerste twee uitzendingen.

Dirjanne van Drongelen
E: dirjanne.van.drongelen@ede.nl 

Deel dit bericht