Raadsvragen over transformatie kantoorpanden naar woningen

202102 Kantoor transformatie
Niek van den Brink - Portretfoto.png
Door Niek van den Brink op 19 februari 2021 om 07:45

Raadsvragen over transformatie kantoorpanden naar woningen

In Ede kampen we -net als in veel andere delen van het land- met een woningtekort. Eind 2019 pleitte de ChristenUnie in een motie om een voortrekkersrol op te pakken in de regio als het gaat om het ombouwen van leegstaande kantoorpanden naar woningen.  Raadslid Niek van den Brink stelde daarom raadsvragen aan het college.

De ChristenUniefractie wil graag weten wat er sindsdien is gebeurd en hoe het college inspeelt op de trend dat steeds meer werkgevers nadenken over het anders inrichten van werk waardoor er minder behoefte is aan kantoorruimte. 

Onlangs berichtte de NOS dat veel grote werkgevers kantoorruimte gaan schrappen. Dit roept de vraag op wat deze ontwikkeling betekent voor de vraag naar kantoorruimte de komende jaren in Ede en onze regio en of er extra mogelijkheden ontstaan voor het ombouwen van kantoren tot kleine woningen.

De ChristenUnie heeft gezien de huidige ontwikkelingen de volgende vragen:

  • Welke (extra) acties heeft het college ondernomen naar aanleiding van de aangenomen motie: ‘Transformatie kantoren naar sociale woningen’?
  • Hoeveel transformatiewoningen in de gemeente Ede zitten er momenteel grofweg in de ‘pijplijn’?
  • Is het college met de ChristenUnie van mening dat transformatie van kantoren naar studio’s en appartementen een hoge prioriteit verdient vanwege de hoge woningnood, de afname van de gemiddelde grootte van huishoudens en de wens om zuinig omspringen met de schaarse ruimte?
  • Krijgt het college signalen dat er (vanwege de gevolgen van de coronacrisis) meer kantoorruimte leeg komt te staan dan verwacht in de kantorenvisie? Zo ja, op welke wijze wordt er op deze verandering geanticipeerd?
  • Op welke termijn denkt het college dat de effecten van de coronacrisis (verschuiving naar thuiswerken en minder behoefte aan nieuwe panden door economische terugval) op de vraag naar kantoorruimte duidelijk zijn en mogelijk aanleiding geven tot een actualisatie van de kantorenvisie Regio Foodvalley?
  • Wat betekent de afname van interesse in kantoorpanden langs snelwegen en op de industrieterreinen voor de inrichting van onze industrieterreinen en hoe voorkomen we dat er veel kantoorpanden leegstaan op industrieterreinen en daarmee ongewenst ruimtebeslag nemen?

Niek van den Brink, raadslid
E: niek.van.den.brink@ede.nl 

Deel dit bericht

Labels: ,