Kiezen voor wat echt telt: Circulaire economie

2021 02 blog economie.jpg
Bram van der Beek - Portretfoto.png
Door Bram van der Beek op 3 maart 2021 om 07:45

Kiezen voor wat echt telt: Circulaire economie

Een economie waarin we minder consumeren en spullen repareren in plaats van weggooien. We vinden dat vaak belangrijk vanuit het oogpunt van het verkleinen van onze voetafdruk: we gebruiken nu meer grondstoffen dan er op deze wereld zijn, en we vervuilen de aarde met het afval van onze koopzucht. Maar er is een ander element waar ik u graag mee naartoe neem: we houden deze levensstijl in stand over de rug van kwetsbare mensen in verre buitenlanden.

De #KiezenVoorWatÉchtTelt blogs. Een serie waarin de fractieleden van de ChristenUnie in Ede over hun hoopvolle keuze schrijven. Deze keer Bram van de Beek, raadslid, over het thema circulaire economie. We gaan voor een circulaire economie en een maatschappij zonder afval. Stoppen met de wegwerp-economie en meer repareren. 

Deze kop zette mij aan het denken: ‘Elk Nederlands huishoudens gebruikt 2 slaven’. De achtergrond is dat een onderzoek heeft berekend dat er voor de Nederlandse economie in het buitenland 14 miljoen mensen aan het werk zijn. Hun omstandigheden zijn qua arbeidsomstandigheden en betaling ondermaats. Hun salaris is vrijwel altijd ontoereikend om economisch onafhankelijk te worden. Vandaar dat de onderzoekers de harde conclusie trekken dat deze mensen moderne slaven zijn.

In de kern komt het hierop neer: we hebben zelf hoge standaarden voor arbeidsomstandigheden, betaling en voor producten die in Nederland geproduceerd zijn, maar we stellen deze eisen niet aan spullen die uit het buitenland komen.

 Je kunt dit misschien lezen en je afvragen wat je nou weer met dit deprimerende bericht moet. Maar laat het vooral een stimulans zijn om persoonlijk bewuster om te gaan met je spullen en de aankoop ervan. Daarnaast kunnen we op landelijk niveau hier echt wat aan doen. En als je dan kijkt naar het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie dan zitten daar een aantal concrete voorstellen over dit onderwerp in.

Belangrijkste is dat de ChristenUnie wil dat er ‘wetgeving moet komen op het gebied van Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) om uitbuiting, slavernij en milieuschade tegen te gaan in de productieketens’ (pag 135). Specifiek voor kinderarbeid wil de ChristenUnie dat er kinderrechten worden aangescherpt en dat Nederland investeert in een aantal maatregelen tegen kinderarbeid in het buitenland. (pag 137).

Er gaat letterlijk ene hele wereld schuil achter onze (impuls)aankopen. Laten we kiezen voor wat écht telt en zo rechtvaardig en verantwoord omgaan met onze rijkdom.

Bram van der Beek, raadslid
E: bram.van.der.beek@ede.nl 

Deel dit bericht

Labels: , ,