Kiezen voor wat echt telt: Zorg

2021 blog gezondheid.jpg
portretarie.png
Door Arie Barendrecht op 12 maart 2021 om 07:45

Kiezen voor wat echt telt: Zorg

Als zorgverlener zie ik de gezondheidsproblemen die voortkomen uit een ongezonde leefstijl. Overgewicht en obesitas zijn na roken de belangrijkste oorzaak van ziekten in Nederland. Bijvoorbeeld hart- en vaatziekten of diabetes. Daarom ben ik blij met de keuze van de ChristenUnie om volop in te zetten op preventie. Want voorkomen is beter dan genezen. 

De ChristenUnie gaat daarom voor de volgende hoopvolle keuze: ''We willen de zorg dichterbij in de regio organiseren, zodat zorgverleners elkaar kennen, beter samenwerken en patiënten meer invloed hebben. We willen goede, zinvolle zorg en meer geld naar preventie. Met oog voor de grenzen aan de maakbaarheid van ons leven.'' Deze keuze is belangrijk om de volgende redenen: 

Een rookvrije generatie. Want elke week raken in Nederland honderden jongeren verslaafd aan roken. En dat vraagt om radicaal andere keuzes. Er wordt gezorgd voor effectieve en toegangkelijke zorg om te stoppen met roken. We verhogen de accijns op tabak en de terrassen zijn vanaf 2022 rookvrij. 

Minder obesitas en overgewicht. Als er niets verandert, is 2 op 3 volwassenen te zwaar in 2040. En dat moet anders. Daarom moet het voorkomen van overgewicht al op jonge leeftijd aangepakt worden. Door dit zo lokaal mogelijk te doen wordt overgewicht bij jongeren voorkomen of behandeld. De toegang tot gezond voedsel verdient meer aandacht. 

Minder overmatig en zwaar alcoholgebruik. 8,8% van de Nederlanders drinkt overmatig: meer dan 14 glazen voor vrouwen en 21 voor mannen per week. 8,5% drinkt zwaar. Daarom wil de ChristenUnie beperking van prijsacties op producten met alcohol. Meer voorlichting over de gezondheidsrisico’s van alcohol en met sportvereningen afspraken maken om tijdens jeugdwedstrijden geen alcohol te schenken. 

De ChristenUnie zet dus in op preventie. Allereerst door het Nationaal Preventieakkoord wat onder leiding van staatssecretaris Paul Blokhuis vorm kreeg, voort te zetten. De eerste stappen zijn gezet maar er zijn nog vele te gaan. We geven zorgverzekeraars en gemeenten de zorgplicht om aandacht te geven aan preventie. Door deze investering voorkomen we dat mensen ziek worden en dalen de zorgkosten. 

Voorkomen is beter dan genezen. Daarom ga ik voor een verkiezingsprogramma wat staat voor: meer bewegen, gezondere voeding en minder alcohol en roken. Want dat is #KiezenVoorWatÉchtTelt. Welke keus maakt u?

Arie Barendrecht, fractievolger
E: arie.barendrecht@ede.nl 

Labels: , ,