Vragen over incidenten op en rond terrein Nationale Nederlanden

2021 03 Daan vragen incidenten Nationale Nederlanden
portretdaan.png
Door Daan Weststrate op 24 maart 2021 om 07:45

Vragen over incidenten op en rond terrein Nationale Nederlanden

In de afgelopen dagen is er twee keer een incident geweest waarbij er één of meerdere personen het terrein van voormalige kantoor van Nationale Nederlanden (Loevestein 33) zijn opgegaan en het leegstaande pand zijn binnengedrongen. Beide keren rukten de hulpdiensten uit. Bij het laatste incident is er ook iemand gewond geraakt door een persoon uit het leegstaande pand is gevallen wat op dit moment omgebouwd wordt tot woningen. Aangezien het bouwterrein in een woonwijk staat, leverde beide incidenten en het uitrukken van de hulpdiensten de nodige onrust op voor de buurt. Dit was voor mij aanleiding om namens de ChristenUnie tijdens het vragenuurtje hier vragen over te stellen aan het college.

De afgelopen twee zaterdagen, te weten 6 en 13 maart jl., hebben er zich incidenten plaatsgevonden op en rond het terrein van Loevestein 33, het voormalige kantoor van Nationale Nederlanden. Op zaterdag 6 maart jl. rukte hier diverse hulpdiensten voor uit en cirkelde de politiehelikopter zelfs enige tijd boven de wijk aangezien er melding was gemaakt van twee personen die zich op het terrein bevonden. Afgelopen zaterdagavond 13 maart jl. werd er weer melding gemaakt alleen was er nu een persoon enkele meters naar beneden gevallen. Het blijkt wel dat het niet ongevaarlijk is om binnen een slooppand te lopen en bovendien, zo bevestigde de politie, is in een dergelijk slooppand van alles van waarde te vinden. De politie rukte daarom beide keren met diverse voertuigen uit, waaronder een eenheid met een hond wat toch wel de nodige indruk maakte.

Dat er zich dingen voor kunnen vallen op een bouwterrein, is bekend. Maar aangezien dit pand en dit sloop- en bouwterrein midden in een woonwijk ligt welke in korte tijd twee maal te maken krijgt met het groots uitrukken van hulpdiensten, roept bij de ChristenUnie de volgende vragen op:

  • Is het college op de hoogte van deze incidenten op het voormalige terrein van de Nationale Nederlanden?
  • Welke mogelijkheden heeft het college, al dan niet samen met de eigenaar en/of aannemer, om dergelijke incidenten als in de afgelopen weken op en rond het terrein te voorkomen?
  • Kan het college de wijkbewoners, en in het bijzonder de naaste omwonenden van dit terrein, toezeggen dat er alles aan gedaan wordt om de veiligheid op en rond het terrein en van de naaste omgeving nu tijdens de sloop en straks tijdens de bouw, te kunnen garanderen?

Antwoord wethouder
In de beantwoording op bovenstaande vragen gaf de wethouder aan dat hij graag wil onderzoeken of de beveiliging aangescherpt kan worden maar dat hij de veiligheid niet kan garanderen. 

Daan Weststrate
E. daan.weststrate@ede.nl

Labels: , ,