Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

2021 04 CRK
Bram van der Beek - Portretfoto.png
Door Bram van der Beek op 15 april 2021 om 07:45

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

Afgelopen donderdag stond besluitvorming rondom de commissie ruimtelijke kwaliteit centraal tijdens de vergadering van de gemeenteraad. Raadslid Bram van der Beek licht het werk van de commissie en de bezwaren die wij als fractie hebben bij het voorstel. 

Wat is nou eigenlijk zo’n commissie? Het is een groep experts die niet in dienst zijn van de gemeente. Ze bekijken als het ware ‘van buiten’ naar bouwplannen. Ze geven tips, maar kunnen ook plannen terugsturen als het volgens hen niet voldoende is. Voor de een is deze commissie een lastige hobbel, maar ze zou ervoor moeten zorgen dat ons Ede op alle fronten ‘mooier’ wordt.

Bij een verandering in zo’n commissie kan je grofweg twee kanten op: de opdracht veranderd, of de samenstelling veranderd. Dat laatste is het geval, vanwege een bezuinigingsopgave is er gekeken naar de samenstelling. Met wat slimmigheden wordt geprobeerd om niet te veel experts te betrekken. Goede zaak.

Toch vindt de ChristenUnie dat je zulke veranderingen beter in zn geheel kan bekijken: voldoet de opdracht nog die we hebben gegeven? Er komen nog veel bouwplannen aan, en het is echt de moeite waard om te kijken wat er nodig is om ook de komende tiental jaren de best haalbare kwaliteit te halen bij bouwplannen. En de komende tijd is er meer dan ooit aandacht nodig voor de kwaliteit van de leefomgeving.

Helaas werd onze motie om te wachten met deze aanpassing na het vaststellen van het welstandsbeleid verworpen. 

Dit ‘welstandsbeleid’ wordt het komende jaar weer besproken en aangepast. Als deze opdracht van de Commissie weer wijzigt, vinden wij het een goed moment om te kijken wat de beste manier is voor een commissie om dit uit te voeren. Zo lossen sommige andere gemeenten het op met een stadsbouwmeester. Samen met GroenLinks en D66 dienen we daarom ook een motie die de wethouder oproept om dit allemaal komend jaar in z'n geheel te gaan onderzoeken. Dus de opdracht én de samenstelling. 

Bram van der Beek, raadslid
E: bram.van.der.beek@ede.nl 

Deel dit bericht

Labels: ,