Opvangstop dakloze arbeidsmigranten

2021 05 opvangstop arbeidsmirgranten.jpg
Dirjanne van Drongelen - Portretfoto.png
Door Dirjanne van Drongelen op 12 mei 2021 om 07:45

Opvangstop dakloze arbeidsmigranten

In het afgelopen jaar is het er regelmatig ingestampt: blijf thuis! Maar hoe doe je dat als je geen thuis hebt? Voor duizenden mensen een reële vraag. Daarom heeft raadslid Dirjanne van Drongelen raadsvragen gesteld. 

Overal in het land is daarom extra daklozenopvang opengegaan. Ook de mogelijkheden in Ede zijn vanwege de coronacrisis uitgebreid. Zo was er in verband met de avondklok en andere maatregelen tegen het coronavirus een tijdelijke regeling om ook de zogenaamde ‘niet rechthebbenden’ (zoals dakloze arbeidsmigranten) op te vangen. Was, want de tijdelijke opvangregeling is vanwege de versoepelingen inmiddels gestopt. Dat werd half april duidelijk in een brief van het ministerie van VWS aan de Tweede Kamer.

Daarom heb ik in april het college gevraagd naar de Edese situatie en de manier waarop het college hier mee omgaat:

  • Heeft het college kennisgenomen van de brief (stand van zaken corona) van het Ministerie van VWS aan de Tweede Kamer, waarin staat dat de tijdelijke regeling opvang ‘niet-rechthebbenden’ wordt afgebouwd (13-04-2021)?
  • Hoeveel EU-arbeidsmigranten maken in onze gemeente gebruik van de tijdelijke noodopvangregeling of hebben daarvan gebruik gemaakt?
  • Hoe regelt het college de afbouw van de opvang van de groep dakloze arbeidsmigranten?
  • Welke inspanningen heeft het college al geleverd om ervoor te zorgen dat dakloze arbeidsmigranten vanaf (vooralsnog) 12 mei geen gebruik meer hoeven te maken van de noodopvang?
  • Heeft het college hiervoor overleg gehad met uitzendbureaus en werkgevers om dakloze arbeidsmigranten perspectief te bieden en te zorgen voor begeleiding naar werk, huisvesting of thuisland? Zo nee, bent u voornemens dat te gaan doen?

Beantwoording raadsvragen
Uit de beantwoording blijkt dat zeven mensen de opvang zelfstandig hebben verlaten. Zij zijn op eigen kracht uitgestroomd. Voor drie mensen is de opvang gestopt zonder dat er op dat moment een alternatief was. Drie mensen die vermoedelijk weer op straat leven. U begrijpt dat we de situatie volgen en nadenken over mogelijkheden voor het vervolg. Ondertussen zijn we blij met allerlei initiatieven die klaarstaan om deze mensen van o.a. een maaltijd te voorzien.

Dirjanne van Drongelen, raadslid
E: dirjanne.van.drongelen@ede.nl 

Labels: ,