Armoedebeleid in Ede, weer wat verbeterd!

2021 07 armoede beleid.jpg
portretcora.png
Door Cora Otter op 14 juli 2021 om 11:36

Armoedebeleid in Ede, weer wat verbeterd!

Ede kent een goed minimabeleid. Maar er zijn altijd zaker die beter kunnen. Daarom zijn we blij met het resultaat, dat drie moties zijn aangenomen die het armoedebeleid weer wat verbeteren. Benieuwd naar de moties? Lees hier verder. 

Ede kent een goed minimabeleid. Mensen met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum kunnen hier gebruik van maken. Er zijn allerlei regelingen: bijvoorbeeld regelingen zodat kinderen muziekles kunnen krijgen of lid worden van een sportvereniging. Kinderen die naar de brugklas gaan krijgen van de gemeente een fiets en laptop. Benieuwd naar de regelingen? Ze zijn hier te zien: https://socialekaart.ede.nl/is/werk-en-inkomen/minimaregelingen

Armoedebeleid van groot belang
Als Christenunie-fractie vinden we goed armoedebeleid van groot belang. Ook in Ede leven gezinnen in armoede. Door verlies van werk of de gevolgen van een echtscheiding bijvoorbeeld. Een hypotheek die niet meer op te brengen is. Dankzij een niet te betalen rekening kunnen mensen te maken krijgen met torenhoge schulden. Je kon nét rondkomen, maar nu niet meer. En zo begint de ellende. De kans op stress en psychische klachten neemt dan flink toe. En kinderen die opgroeien in armoede, hebben het in allerlei opzichten niet makkelijk.
Er zijn altijd zaken die beter kunnen
Zoals gezegd: Ede kent een goed armoedebeleid. Maar er zijn altijd nog zaken die nog beter kunnen. Daarom zijn de laatste raadsvergadering voor het reces 3 moties ingediend, waarvan wij initiatienemer of mede-indiener van zijn. Alle 3 de moties zijn aangenomen!
  • De regeling voor diplomazwemmen wordt uitgebreid. De regeling was zo, dat kinderen van 7 of 8 jaar uit een gezin met minimuminkomen een bijdragen kregen om zwemdiploma A te halen (450,-). De regeling is nu uitgebreid naar kinderen vanaf 6 jaar, en ook kinderen ouder dan 8 mogen er gebruik van maken. Op die manier hebben ouders meer keuzemogelijkheden met betrekking tot het moment waarop hun kind leert zwemmen.

  • Structurele steun voor de voedselbank. De voedselbank krijgt financiële steun van de gemeente. Daar zijn afspraken over gemaakt voor deze bestuursperiode, dus t/m 2022. Wij vinden dat de voedselbank structureel ondersteund moet worden door de gemeente, en niet per jaar moet afwachten wat de financiële bijdrage is. Op deze manier kunnen de vrijwilligers van de voedselbank zich inzetten voor hun kerntaak, en hebben zij minder zorgen over fondswerving.

  • Vrijstellingsgrens giften bijstandsgerechtigden. U kent wellicht de situatie die vorig jaar speelde in de gemeente Wijdemeren. Een vrouw in de bijstand werd gekort op haar uitkering, omdat zij van haar moeder regelmatig een tas boodschappen kreeg. Dat is niet hoe wij het willen. Juist het zorgdragen voor elkaar vinden wij essentieel. Deze motie zorgt ervoor dat bijstandsgerechtigden per maand max. 100,- aan levensmiddelen of gebruiksvoorwerpen mogen ontvangen, zonder dat zij gekort worden op hun uitkering.

Cora Otter, fractievoorzitter
E: cora.otter@ede.nl 

Labels: ,