Afsluiting overgang kerkweg: gemakkelijke oplossingen zijn er niet

2021 09 Kerkweg goed
Niek van den Brink - Portretfoto.png
Door Niek van den Brink op 16 september 2021 om 21:00

Afsluiting overgang kerkweg: gemakkelijke oplossingen zijn er niet

Op 16 september vergaderde de gemeenteraad van Ede over de motie “Alternatief voor sluiting spoorwegovergang Kerkweg”. Voor de afsluiting van de overgang aan de kerkweg zijn geen gemakkelijke oplossingen. Raadslid Niek van de Brink sprak de volgende bijdrage uit. 

Er leven veel vragen over de afsluiting van de Kerkwegovergang
Afgelopen weken is de fractie van de ChristenUnie vaak benaderd met vragen over de sluiting van de kerkweg overgang en mogelijke alternatieven. Er zijn terechte zorgen geuit en begrijpelijke vragen gesteld: Is omrijden duurzaam? Hoe moet het straks met het fietsverkeer door de Somatunnel als deze intensiever gebruikt gaat worden? Waarom geen vervangende tunnel voor auto’s? Was er in het verleden niet beloofd dat er een tunnel zou komen? Hoe moeten de hulpdiensten nu rijden? Wat is nu het alternatief voor mij nu ik met mijn handicap opzie tegen het gebruik van de Somatunnel? Kan de Somatunnel bij piekbuien onderlopen? Kan de steile helling van de Somatunnel aangepast worden? Wordt de druk op andere wegen nu niet te groot?

Verzoek om betere communicatie en een FAQ
Deze vragen laten ons zien dat er nog veel communicatiewerk te doen is. Het is een terugkerend probleem in onze gemeente. Daar waar gebrekkige communicatie plaatsvindt, ontstaat irritatie, wantrouwen en cynisme.

  • Mijn eerste vraag aan het college is daarom ook: Is het college bereid om z.s.m. een f.a.q. over de sluiting op internet en in de Ede Stad te plaatsen met aandacht voor deze vragen? De ChristenUnie is van harte bereid om deze veelvoorkomende vragen met u te delen.

Alternatieve wijk-wijk verbinding door de ChristenUnie onderzocht
Is communicatie het enige probleem? Nee, de zorgen over de sluiting van de kerkwegovergang zijn niet plat te slaan met gebrekkige communicatie. Het is nogal een verandering voor de bewoners en ondernemers rond deze overgang. Terecht wordt de vraag gesteld of er een alternatieve wijk-wijk verbinding kan worden gerealiseerd. De motie die we nu bespreken beoogt deze verbinding dan ook. De ChristenUnie heeft uitgebreid gezocht naar mogelijkheden. Een doorsteek langs de Koepelschool, een nieuwe weg tussen de Vening Meineszstraat en de Frankeneng, het openstellen van de fietsstraat tussen de Keesomstraat en de AHXL…Opties waar naast voordelen, helaas ook nadelen aan kleven. Het is ondanks verkeersmodellen ook nog niet met zekerheid te zeggen wáár eventuele problemen zullen ontstaan met de afwikkeling van het verkeer en welke aanpassingen dan ook een oplossing kunnen bieden.

Monitoring verkeersafwikkeling nieuwe situatie
Het is daarom goed dat deze verkeersafwikkeling heel goed in de gaten gehouden wordt zodat er tijdig ingegrepen kan worden en genoemde alternatieven alsnog op tafel kunnen komen.

  • Kan het college garanderen dat deze monitoring snel en zorgvuldig zal plaatsvinden? En is het college bereid om uiterlijk in juni de verkeerssituatie te evalueren, of eerder als daar een aanleiding voor is?

Geen nieuwe autotunnel wat de ChristenUnie betreft
Maar waarom dan geen nieuwe autotunnel? De ChristenUnie heeft alle voor- en tegenargumenten voor een autotunnel in de buurt van de Kerkweg zorgvuldig afgewogen en is tot de conclusie gekomen dat deze tunnel wat ons betreft op dit moment niet wenselijk is. Naast het voordeel van een nieuwe wijk-wijkverbinding bestaan er namelijk ook heel wat nadelen. Denk dan aan verslechterende verkeersveiligheid, verkeer aanzuigende werking, een drukke verlengde Maanderweg naar het centrum toe en de toch hoge kosten, oplopend tot €15.ooo.ooo.

Oog voor ondernemers 
Tot slot wil de ChristenUnie, naast communicatie en monitoring aandacht vragen voor de mensen die bovengemiddeld hinder zullen ondervinden van de sluiting van de kerkweg overgang. Ondernemers en mindervaliden.

  • Wil het college de ondernemers die dat willen ondersteunen met ambtelijke tijd en support bij het zoeken naar mogelijkheden om bedrijfsvoering ten positieve aan te passen, dan wel te helpen met het zoeken naar een alternatieve locatie?

Oog voor mindervaliden
De ChristenUnie zou daarnaast geld willen reserveren voor minder valide mensen die veel gebruik maken van de overgang en opzien tegen het gebruik van de Somatunnel.

  • Met een scootmobiel, elektrische fiets of extra ondersteunend vermogen kunnen veel ouderen en mindervaliden geholpen worden. Daar zullen dan wel duidelijke kaders voor opgesteld moeten worden. Graag een reactie van het college.

Niek van de Brink, raadslid
E: niek.van.de.brink@ede.nl

Deel dit bericht

Labels: ,