Raadsvragen over de toegankelijkheid CoronaToegangsbewijs

Markt in coronatijd.jpg
Dirjanne van Drongelen - Portretfoto.png
Door Dirjanne van Drongelen op 5 oktober 2021 om 09:55

Raadsvragen over de toegankelijkheid CoronaToegangsbewijs

Sinds zaterdag 25 september is een coronatoegangsbewijs (CTB) nodig voor een bezoek aan culturele instellingen, horeca, sportwedstrijden en evenementen. De verantwoordelijkheid hierop te controleren ligt bij ondernemers en organisatoren. Handhaving of dit ook daadwerkelijk gebeurt, is een taak van de gemeente.

De invoering van het CTB is landelijk beleid, waar verschillend over gedacht wordt. Voor de één betekent het extra mogelijkheden, voor een ander een extra beperking. Wat de ChristenUnie betreft komen we ondernemers, organisatoren en bezoekers zoveel mogelijk tegemoet om het binnen deze nieuwe situatie zo veilig en makkelijk mogelijk te maken.

Daarom stellen we de volgende vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders: 

  • Welke inzet pleegt het college nu al om daar waar een coronatoegangsbewijs nodig is ondernemers, organisatoren, verenigingen e.d. te ondersteunen?
  • Wat zijn de eerste ervaringen met het coronatoegangsbewijs in Ede? Wat gaat er goed, waar loopt men tegenaan?
  • Hoeveel budget krijgt Ede voor extra boa’s? Hoe wordt dit ingezet?

In verschillende steden is gekozen voor een werkwijze met polsbandjes. Op centrale plekken is een checkpoint opgezet. Daar kunnen inwoners hun coronapas laten scannen en bij akkoord een polsbandje krijgen, waarmee de horeca bezocht kan worden. Wie geen CTB heeft, kan zich bij het checkpoint laten testen in een sneltestcentrum ter plaatse. Horecaondernemers hoeven alleen het polsbandje te checken, wat veel gemakkelijker en sneller is dan de digitale coronapas.

  • Bent u bereid het voorbeeld van andere steden te volgen en ook met een polsbandjessysteem te gaan werken, zodat enerzijds de horecaondernemers worden ontlast en anderzijds de drempel voor bezoekers zo laag mogelijk wordt gehouden?

Dirjanne van Drongelen, raadslid
E: dirjanne.van.drongelen@ede.nl 

Labels: ,