Raadsbijdrage over de visie op Werk & Participatie

energy-efficient-g6e53986be_1280.jpg
Sandra Kooij - Portretfoto.png
Door Sandra Kooij op 24 november 2021 om 10:16

Raadsbijdrage over de visie op Werk & Participatie

De ChristenUnie is blij met deze beleidsvisie en de integratie met andere leefgebieden, zoals onderwijs, WMO en armoedebeleid. Wel merkte raadslid Sandra Kooij nog een aantal opmerkingen op de opgestelde beleidsvisie. En had zij nog een aantal vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders. Lees haar bijdrage hier. 

  • Er wordt in deze beleidsvisie veel gesproken over zelfredzaamheid. Wat ons betreft wordt hier teveel van verwacht en zou het moeten gaan om samenredzaamheid in onze samenleving. Soms is een extra zetje nodig; niet alleen verwijzen naar websites om op te solliciteren, maar ook samen deze formulieren invullen. Of juist meegaan als je inschat dat dit nodig is. Extra ruimte om een extra mijl te gaan. Kan deze notie meer aandacht krijgen in deze beleidsvisie en de uitvoeringsplannen?
  • In de beleidsvisie wordt gesproken over het doen van ‘maatschappelijk nuttige activiteiten’ tijdens het ontvangen van een uitkering. In dit kader zouden we graag de mogelijkheden in Ede voor het mooie concept van basisbanen onderzoeken. 
  • Wanneer 60 plussers werkloos zijn is het extra moeilijk om een vaste, betaalde baan te vinden. Wij willen dat er een vrijstelling van sollicitatieplicht komt voor werkzoekenden boven de 60 jaar wanneer zij zich meerdere dagen per week als mantelzorger of vrijwilliger inzetten. Vergelijkbaar met de vrijstelling van alleenstaande ouders met een kind onder de 4 jaar.
  • Wanneer inwoners met een uitkering weer gaan werken, komt men in een situatie dat werken soms pas boven de 20 uur gaat lonen. De ChristenUnie vindt dat dit anders moet en dat er creatieve manieren gevonden moeten worden die werken stimuleren, zodat werken eerder loont.
  • Een uitkeringsgerechtigde die uit de uitkeringssituatie wil en kan komen, komt vaak in een papierwinkel terecht en moet heel alert zijn op inkomsten, giften en vergoedingen. Iemand die een tijdelijke werkervaringsplek had, moet daarna weer opnieuw bijstand aanvragen. Wij willen deze drempels verlagen en vereenvoudiging aanbrengen voor zover de wet dit toelaat. Wat kan en wil de wethouder hierin betekenen?

Ter afsluiting wil ik onderstrepen dat werk en participatie voor iedereen een verantwoordelijkheid is van ons allemaal. De arbeidsmarkt en de samenleving moeten voor iedereen toegankelijk zijn…alleen ga je sneller, samen kom je verder.

Sandra Kooij, raadslid
E: sandra.kooij@ede.nl 

Labels: , ,