Vragen na volgende vertraging ondergronds brengen hoogspanningslijn

Daan Weststrate - Hoogspanningslijnen
portretdaan.png
Door Daan Weststrate op 10 februari 2022 om 21:55

Vragen na volgende vertraging ondergronds brengen hoogspanningslijn

Het ondergronds brengen van de hoogspanningslijn boven Ede loopt opnieuw vertraging op. Netbeheerder Liander en de gemeente Ede onderzoeken momenteel of werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor de uitbreiding van het stroomnet in Ede-west gecombineerd kunnen worden met het ondergronds brengen van de hoogspanningskabel. Dit levert een vertraging op waarvan nog niet bekend is hoe lang deze duurt. Reden om hierover, samen met de VVD, vragen te stellen.

Raadslid Daan Weststrate: “Dat de vraag naar elektriciteit groeit, is bekend. Ook dat er steeds meer stroom terug wordt geleverd aan het net. Daarom is een begrijpelijk gevolg dat het stroomnet uitgebreid moet worden. Echter, dat deze ontwikkelingen tot vertraging van de verkabeling leidt, is teleurstellend. Heel veel mensen, bewoners die onder of aangrenzend aan het tracé van de hoogspanningslijn wonen, en vele anderen, wachten al jaren op het daadwerkelijke ondergronds aanbrengen van de hoogspanningslijnen. In 2015 is een motie aangenomen in de raad om financiële haalbaarheid te onderzoeken en in 2018 werd met een motie het geld beschikbaar gesteld in de Begroting van 2019. Sindsdien is het hollen of stilstaan, al hoewel, in dit dossier is er tot nu toe weinig gehold.”

Juist op het moment dat volgens de planning de aanbesteding min of meer afgerond zou zijn en er een begin gemaakt zou worden met de werkzaamheden, komt dit nieuws. Nuchter gezegd: dat kan gebeuren. Maar aan de andere kant roept het ook irritatie op. Waar naar uitgekeken is, wordt weer uitgesteld. 

Deze actualiteit geeft aanleiding tot het stellen van de volgende vragen aan het college:

1. Wanneer was het college op de hoogte van deze congestieproblemen en de hierbij komende uitdagingen?

2. Waarom is er toch nog tot in het afgelopen najaar gezegd dat dit geen problemen op zou leveren en in het bijzonder voor het project ondergronds aanbrengen hoogspanningslijn?

3. We merken op meerdere vlakken nu dat Liander niet kan leveren zoals gedacht. Bijvoorbeeld bij onze zon op dak ambities, bij de groei van onze bedrijventerreinen en nu ook hier. Hoe gaat het college ervoor zorgen dat we over een paar maanden niet hier zitten met een volgende casus? Woningbouw of laadpalen?

4. Nu uitstel aan de orde is, kan het college ons maar vooral de aan- en omwonenden van het trace verzekeren dat hier geen afstel van komt en kan er een prognose gegeven wanneer er dan wel iets verwacht kan worden en dit ook op een zorgvuldige manier communiceren naar de betrokken?

Hoogspanningsleidingen definitief onder de grond in Ede (XON Nieuws)

Hoogspanningsleidingen eindelijk ondergronds (EDE TV Nieuws 25-11-2019)

Hoogspanningslijnen mogelijk ondergronds (EDE TV Nieuws 28-05-2018)

Labels: , ,