Inzet voor Ede-Centrum blijft: 'Groen, Gastvrij en Sociaal'

Ede Centrum
portretannemiek.png portretdaan.png
Door Annemiek Stam, Daan Weststrate op 13 mei 2022 om 09:30

Inzet voor Ede-Centrum blijft: 'Groen, Gastvrij en Sociaal'

Als je een product aan de man wil brengen in het centrum is reclame belangrijk en als je nieuwe ideeën voor het voetlicht wilt brengen, een andere visie, moet je dit vertellen, uitleggen en herhalen. Herhalen is waar we tijdens de oordeelvormende vergadering van 12 mei 2022 ook voor kozen, toen we spraken over het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Ede-Centrum e.o.

Op 3 juni 2021 werd door de raad de motie 'Ede Centrum Groen – Gastvrij en Sociaal' aangenomen. Een motie waarin we samen met Groenlinks opriepen om - aansluitend bij de behoefte van de bewoners - meer ontmoetingsplaatsen te creëren in het centrum, maar ook een plaats voor start-ups, sociale initiatiefnemers en impact ondernemers. Natuurlijk weten we dat het stuk dat nu voorligt gaat over het bestemmingsplan Ede Centrum en het beeldkwaliteitsplan. Maar aangezien ook hier een aantal keer wordt gerept over een centrum waarin de functie verandert vragen we hier nogmaals aandacht voor. Waarom? Daarmee sluiten we ons aan bij een heel aantal ondernemers en maatschappelijke organisaties die nieuwe levendigheid in het centrum willen creëren door zich daar te vestigen met een combinatie van sociale en ondernemend functies. Initiatieven die zichzelf kunnen bedruipen maar een opstart nodig hebben. Vanmorgen waren we nog bij een nieuwe ondernemer in Ede Centrum die klanten trekt van ver buiten Ede doordat ze detailhandel combineert met een open atelier, workshops verzorgt en er ook van droomt om in de toekomst een re-integratie plek te worden.

Het bestemmingsplan is een mooie uitwerking van de eerdere visie om te komen tot een compacter centrum en wonen aan de randen mogelijk te maken.  Dit onderstrepen we van harte, maar dit mag niet ten koste gaan van ruimte om te innoveren. Graag horen we dan ook van de wethouder hoe de aangeduide sfeergebieden en een compacter centrum zich verhouden tot de ruimte voor nieuwe initiatieven. En hoe worden initiatiefnemers hierin ondersteunt?

Er is al veel gerealiseerd in het centrum en het is er al een stuk gezelliger op geworden. Over een paar jaar hopen we dat nieuwe centrumbewoners in het stadspark elkaar kunnen ontmoeten. Dat daar een samenspeeltuin is, sportmogelijkheid en recreatie voor alle generaties. Dat er meer bloemen bloeien in de geveltuintjes en mensen hun fietsen daarom niet meer voor de winkels plaatsen. En we hopen dat dat dan ook niet meer nodig is, omdat er veel meer fietsenrekken bij zijn gekomen. Ook zou het mooi zijn dat een kind dat bezig is met zindelijkheidstraining niet meer ver hoeft te lopen voor een toilet, maar op tijd het toilet haalt omdat er binnen 500 meter voldoende openbare toiletten zijn. Ook op feestdagen waarbij er activiteiten zijn in het centrum. Ditzelfde geldt overigens voor de beveiligde fietsenstalling.

Deze vraag blijft nu over voor de wethouder:

  • Kan hij ons op de hoogte brengen van de uitwerking van de aangenomen moties 'Ede Groen-Gastvrij en Sociaal' en de motie over openbare toiletten van 8 juli 2021?

Verder spreken we onze waardering uit voor alle inspanningen van de afgelopen jaren om het centrum aantrekkelijk te maken en voor alle ondernemers die ondanks corona hun schouders blijven zetten onder onze binnenstad.

Labels: , , ,