Uit het bestuursakkoord: armoedebeleid

Armoede
portretcora.png
Door Cora Otter op 31 mei 2022 om 09:30

Uit het bestuursakkoord: armoedebeleid

Op 30 mei 2022 presenteerden SGP, ChristenUnie, GemeenteBelangen, CDA en PvdA het bestuursakkoord 'Samen werken aan de toekomst'. De komende weken lichten onze fractieleden een aantal onderwerpen uit. Vandaag deel 1, het woord is aan onze fractievoorzitter Cora Otter.

Er komt een plan van aanpak om kinderen die opgroeien in armoede zo normaal mogelijk op te laten groeien.

Begin dit jaar stond ik voor de camera om een campagnefilmpje voor de gemeenteraadsverkiezingen op te nemen. De boodschap? Dat armoedebeleid hard nodig is. Zodat in Ede ieder kind gelijke kansen krijgt, bijvoorbeeld om te sporten of muziekles te volgen. En zodat mensen met lage inkomens niet in de kou hoeven te zitten, omdat ze bang zijn voor de energierekening van hun slecht geïsoleerde huis. Hoe nodig dit is, blijkt wel uit de nieuwsberichten over dit thema die regelmatig langs komen.

Gisteren werd het bestuursakkoord voor 2022-2026 gepresenteerd, met de titel: ‘Samen werken aan de toekomst’. Over armoedebeleid zijn de volgende afspraken gemaakt:

  • het huidige ruimhartige armoedebeleid blijft bestaan
  • de kind- en volwassenenregelingen (zie https://socialekaart.ede.nl/is/werk-en-inkomen/minimaregelingen) corrigeren we voor inflatie
  • er komt een plan van aanpak om kinderen die opgroeien in armoede zo normaal mogelijk op te laten groeien (kansengelijkheid)
  • we investeren in energiecoaches
  • we houden ruimte om om incidentele zaken te bekostigen (denk aan energiearmoede)
  • de voedselbank krijgt structurele ondersteuning

Een mooi onderhandelingsresultaat, waar de komende jaren uitvoering aan gegeven zal worden! En waar we als ChristenUnie al in de onderhandelingen onze bijdrage hebben mogen leveren!

Labels: ,