Uit het bestuursakkoord: talentontwikkeling en cultuur

school bibliotheek.jpg
portretannemiek.png
Door Annemiek Stam op 3 juni 2022 om 09:30

Uit het bestuursakkoord: talentontwikkeling en cultuur

Op 30 mei 2022 presenteerden SGP, ChristenUnie, GemeenteBelangen, CDA en PvdA het bestuursakkoord 'Samen werken aan de toekomst'. De komende weken lichten onze fractieleden een aantal onderwerpen uit. Vandaag deel 4, het woord is aan raadslid Annemiek Stam.

In het bestuursakkoord is aandacht voor talentontwikkeling op allerlei terreinen.

In onze mooie gemeente Ede zijn er 119.997 inwoners met allemaal eigen gaven, talenten en mogelijkheden. Talenten om mee te woekeren, te ontwikkelen en anderen er van mee te laten genieten. We vinden het heel belangrijk iedereen tot bloei kan komen door gelijke kansen en dat er ruim cultuuraanbod is.

In het bestuursakkoord Samenwerken aan de toekomst is aandacht voor talentontwikkeling op allerlei terreinen. Van leesbevordering op basisscholen tot sporten in de openbare ruimte. En van samenwerking met werkgevers in de regio rond inburgering tot goede culturele voorzieningen.

Ik noem graag een paar concrete voorbeelden van afspraken:

  • Cultuureducatie in het (basis)onderwijs, waaronder muzikale vorming gericht op (klassieke)muziek wordt verder uitgebreid.
  • Bibliotheken hebben een belangrijke functie in het ontwikkelen van kansen en het tegengaan van laaggeletterdheid. Deze basisfunctie wordt in stand gehouden.
  • In de wijken worden toegankelijke sportprogramma’s aangeboden en waar mogelijk worden financiële drempels om te sporten weggenomen.
  • Voor een betere aansluiting tussen competenties en werk worden de handen ineengeslagen tussen  bedrijfsleven en onderwijs.
  • Cultuuraanbod en evenementenaanbod moet kunnen meegroeien met de groei van de gemeente. Daar wordt extra in geïnvesteerd. Hierbij is extra aandacht voor het herinneringstoerisme en evenementen die passen bij het lokale Edese karakter.

Naast deze afspraken zijn er nog veel meer mooie plannen om de talenten van de inwoners van Ede en de dorpen te laten ontwikkelen. En daarnaast te genieten van cultuur, sport en creativiteit. Een samenleving met aandacht!

Labels: , ,