Uit het bestuursakkoord: de lokale economie en ondernemers

Ede Centrum
portretdaan.png
Door Daan Weststrate op 8 juni 2022 om 09:30

Uit het bestuursakkoord: de lokale economie en ondernemers

Op 30 mei 2022 presenteerden SGP, ChristenUnie, Gemeentebelangen, CDA en PvdA het bestuursakkoord 'Samen werken aan de toekomst'. De komende weken lichten onze fractieleden een aantal onderwerpen uit. Vandaag deel 6, het woord is aan raadslid Daan Weststrate.

Het bestuursakkoord besteedt aandacht aan een economie wat veel meer is dan geld verdienen en groei.

Ede is een gemeente waar bedrijven graag naartoe komen. Er zijn veel bedrijven bijgekomen, bijvoorbeeld op het gebied van voedsel. Dat zorgt voor nieuwe kansen en levert ook nieuwe banen op. We willen ook graag meer nieuwe kleine bedrijven, ook in de dorpen. Dat zorgt niet alleen voor banen, maar ook voor stageplekken. Zo kunnen jongeren een goed vak leren.

We vinden het belangrijk dat bedrijven duurzaam werken. Dat betekent dat hun grondstoffen en producten de natuur niet beschadigen. Dat zij spullen maken die lang meegaan en niet snel kapot gaan. En dat zij zorgen voor werk voor mensen die moeilijk een baan kunnen vinden, bijvoorbeeld door hun beperking.

Concrete afspraken
In het bestuursakkoord Samenwerken aan de toekomst is aandacht voor ondernemerschap op verschillende manieren, enkele afspraken die hierover zijn gemaakt:

  • Ondernemerschap wordt gestimuleerd in heel de breedte: van starters die zich willen ontwikkelen tot succesvolle ondernemers. Maar juist ook bestaande Edese bedrijven die zich willen verdiepen in een transitie richting circulair of inclusief ondernemen.
  • Onze lokale (economische) blik veranderd richting welzijn en duurzaamheid. Behalve werk en inkomen, zijn ook deze maatschappelijke opgaven relevant voor onze lokale economie.
  • Circulaire economie en sociaal ondernemen wordt één van de belangrijke uitgangspunten. Dat uit zich bijvoorbeeld in de ontwikkeling van Kievitsmeent 2 als circulair bedrijventerrein
  • Er komen samenwerkingsprojecten met ondernemers die werk maken van inclusie en circulariteit en zij worden met de juiste expertise en voldoende capaciteit geholpen om dit te ondersteunen.
  • Werk is voor ons veel meer dan alleen inkomen. Het draagt bij aan bestaanszekerheid en aan welbevinden. Iedereen die in staat is om te werken, wordt actief en zoveel mogelijk begeleid naar (betaald) werk. We streven hierbij naar een arbeidsmarkt waar plek is voor mensen met een afstand tot werk.
  • Jongeren worden gestimuleerd hun startkwalificatie te halen en met het bedrijfsleven en onderwijs wordt gezocht om naar goede aansluitingen tussen onderwijs en arbeidsmarkt zodat er een betere aansluiting komt tussen competenties en werk.

Naast deze afspraken zijn er nog veel meer mooie plannen om de lokale ondernemer en economie in onze gemeente te ondersteunen waar mogelijk en nodig is. Lees dit in het bestuursakkoord ‘Samen werken aan de toekomst’.

Labels: , ,