Uit het bestuursakkoord: veiligheid en (regionale) samenwerking

pexels-pixabay-532001.jpg
portretjanwillem.png
Door Jan Willem Middelesch op 9 juni 2022 om 09:30

Uit het bestuursakkoord: veiligheid en (regionale) samenwerking

Op 30 mei 2022 presenteerden SGP, ChristenUnie, GemeenteBelangen, CDA en PvdA het bestuursakkoord 'Samen werken aan de toekomst'. Vandaag deel 7, het woord is aan fractievolger Jan Willem Middelesch.

Iedereen heeft recht op een samenleving waar we veilig zijn én ons veilig voelen.

Misschien niet de meest in het oog springende onderwerpen: veiligheid en (regionale) samenwerkingsverbanden. Maar wel belangrijk. En twee van de onderwerpen waar ik mij de komende jaren mee ga bezighouden en mij voor in ga zetten.

Als ChristenUnie vinden wij dat iedereen recht heeft op een samenleving waar we veilig zijn én ons veilig voelen. Dat is onze inzet voor de deze raadsperiode. Over veiligheid staat bijvoorbeeld het volgende in het bestuursakkoord:

  • De veiligheidszorg is wijk- en dorpsgericht en sluit aan bij de vragen die er zijn. Hiervoor werkt de gemeente samen met inwoners en partners in de wijken en dorpen.
  • Er wordt ingezet op het voorkomen van dealen en misbruik van alcohol en verdovende middelen. Waar nodig wordt gehandhaafd.
  • Er komt aandacht voor digitale criminaliteit als hacking, maar ook voor beïnvloeding en (des)informeren via sociale media. Inwoners worden bewust gemaakt van digitale risico's.
  • Er wordt werk gemaakt van de aanpak van ondermijnende criminaliteit.

Waar veilig zijn en voelen ons direct raakt, lijken samenwerkingsverbanden verder van ons af te staan. Als ChristenUnie vinden we het belangrijk dat we lokaal doen wat lokaal kan. En dat onze Edese gemeenteraad zicht en controle moet hebben op wat een samenwerkingsverband doet. Iets waar ik de komende jaren extra scherp op ga zijn! Een greep uit het bestuursakkoord als het gaat over samenwerkingsverbanden:

  • Voor het bereiken van bestuurlijke ambities is de gemeente Ede in grote mate afhankelijk van samenwerkingsveranden als de VGGM, de Euregio en de VNG.
  • Ede neemt een stevige positie in de Regio Foodvalley in en wil dat blijven doen.
  • We houden het Edese belang in het oog en gaan dit voor wat betreft Regio Foodvalley scherper formuleren.

Volgens mij kunnen we tevreden zijn met het onderhandelingsresultaat, een mooie basis om de komende jaren mee aan de slag te gaan! Het hele bestuursakkoord is overigens hier te lezen.

Labels: , , ,