Uit het bestuursakkoord: natuurherstel en landbouw

Plantjes.jpg
portretjohn.png
Door John Smits op 10 juni 2022 om 15:30

Uit het bestuursakkoord: natuurherstel en landbouw

Op 30 mei 2022 presenteerden SGP, ChristenUnie, GemeenteBelangen, CDA en PvdA het bestuursakkoord 'Samen werken aan de toekomst'. Vandaag het 8ste en laatste deel, het woord is aan fractievolger John Smits.

Perspectief: dat is hard nodig, zowel voor de landbouw maar ook ons als afnemers.

Als er íets is dat vraagt om ‘samen optrekken’ is het wel het stikstof dossier. De cijfers over reductie buitelen over elkaar heen en drastische maatregelen lijken onvermijdelijk. Vooral de landbouw zal hierdoor zwaar geraakt worden, maar ook andere sectoren zullen het voelen. Dit gaat ons allemaal aan. Met elkaar kunnen wij perspectief bieden voor meer regionale, natuurinclusieve en circulaire landbouw. Dat vergt jaren aan investeringen maar doet vooral een beroep op de samenleving, want welke producten liggen er op ons bord?

In het bestuursakkoord staat onder andere:

  • De leefbaarheid van ons Edese landschap is in gevaar.
  • Het is een uitdagende en complexe opgave om het natuurlijk systeem weer in evenwicht te brengen.
  • Ede gaat investeren in de kwaliteit van de natuur, de toekomst van de landbouw en een aantrekkelijk landelijk gebied.

Perspectief: dat is hard nodig, zowel voor de landbouw maar ook ons als afnemers. Daar gaan we aan werken. Mét elkaar. Vóór elkaar.

Labels: , ,