ChristenUnie stelt vragen over grootschalig witwassen op vakantieparken

pexels-curtis-adams-8031890.jpg
portretjanwillem.png portretarie.png
Door Jan Willem Middelesch, Arie Barendrecht op 22 juni 2022 om 15:00

ChristenUnie stelt vragen over grootschalig witwassen op vakantieparken

Uit een rapport van Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) Oost-Nederland blijkt dat georganiseerde misdaad op grote schaal geld witwast via vakantieparken. Reden voor ChristenUnie Ede om vragen te stellen over de situatie op Edese vakantieparken.

Uit het rapport blijkt dat niet alleen met de reguliere verhuur of het exploiteren wordt geld gegenereerd, maar ook met bijvoorbeeld de huisvesting van arbeidsmigranten of andere kwetsbare doelgroepen. Of zelfs door recreatieobjecten in te zetten voor drugsproductie, illegale prostitutie of de opslag van illegale goederen. Het onderzoek heeft risico-indicatoren in kaart gebracht voor criminele investeringen. Bijna elke gemeente heeft te maken met een of meerdere risico-indicatoren, blijkt uit de data-analyse in het rapport. In een artikel van De Gelderlander (link) over het rapport van RIEC Oost-Nederland komt onze eigen burgemeester René Verhulst aan het woord, onder andere over een incident in 2020 toen in een vakantiepark in Ede een voortvluchtige crimineel werd aangehouden.

In ons verkiezingsprogramma hebben wij opgenomen dat wij willen dat de gemeente controles uitvoert met partners om criminaliteit en ondermijning op vakantieparken tegen te gaan. En waar nodig ook handhavend op te treden. Daarom hebben wij recent (14 juni 2022) schriftelijke vragen ingediend. Deze vragen zijn al beantwoord.

Beantwoording college
Uit de beantwoording van het college blijkt dat er signalen zijn over witwassen en andere criminaliteit, maar dat hierover bij de gemeente geen gegevens bekend zijn. De gemeente heeft namelijk ook geen bevoegdheid tot opsporing van dergelijke delicten. Wel heeft de gemeente de mogelijkheid om een zogeheten Bibob-onderzoek toe te passen. Dat heeft zij ook gedaan op enkele vakantieparken waar dranken en etenswaren worden verstrekt. Daarnaast controleert de gemeente de Edese vakantieparken samen met onder andere de OddV, bijvoorbeeld op het gebied van bouwvoorschriften, permanente bewoning, illegale prostitutie en horeca-exploitatie. In het project vitale vakantieparken is ondermijning een integraal onderdeel. Dit project richt zich eveneens op de toekomst en het economische perspectief van vakantieparken.

En nu?
Wij hebben er alle vertrouwen in dat de gemeente doet wat in haar mogelijkheid ligt om ondermijning en criminaliteit op vakantieparken tegen te gaan. Maar dat blijven we natuurlijk goed in de gaten houden, ook als het gaat om samenwerking met partners als de OddV, de Arbeidsinspectie of de FIOD.

Bijlagen

Labels: , ,