Motie 'Warme Kamers' aangenomen!

woman-gf91ed13a5_1280.jpg
portretarie.png
Door Arie Barendrecht op 15 november 2022 om 12:45

Motie 'Warme Kamers' aangenomen!

Tijdens de behandeling van de programmabegroting op 10 november 2022 diende raadslid Arie Barendrecht een motie in om alle locaties van Warme Kamers onder de aandacht te brengen van Edenaren. Vanaf 1 november is het Leger des Heils gestart met het openen van zogeheten Warme Kamers. In Ede hebben inmiddels ook kerken, bibliotheken en de Christelijke Hogeschool Ede zich aangesloten bij het initiatief van het Leger des Heils.

Deze 'Warme Kamers' zijn plekken waar mensen overdag kunnen zijn als ze de kosten voor de verwarming van hun huis niet kunnen opbrengen of juist kosten willen besparen. Deze plekken laten voor mij de kracht zien van de samenleving die naar elkaar omkijkt. En het is belangrijk dat alle inwoners van de gemeente Ede weten waar ze terecht kunnen. Daarom diende ik een motie in om al deze plekken via de communicatiekanalen van de gemeente Ede te verspreiden én om te kijken naar de mogelijkheden van het openen van Warme Kamers in onze eigen buurt-, wijk- en dorpshuizen. 

De gemeente gaat ook kijken of de buurt-, wijk- en dorpshuizen mogelijkheden hebben om een 'Warme Kamer' te openen. Van de wethouder begreep ik, een dag nadat de motie was aangenomen, dat de besturen van de buurt-, wijk- en dorpshuizen al waren aangemoedigd om zich bij het initiatief van het Leger des Heils aan te sluiten. Alle locaties van de Warme Kamers zijn hier te vinden: https://www.legerdesheils.nl/warmekamers.

Labels: , ,