Ede krijgt een Kindervragenuur

Basisschool handen omhoog.jpg
portretdaan.png
Door Daan Weststrate op 17 november 2022 om 09:30

Ede krijgt een Kindervragenuur

Elk jaar wordt de Dag van de Rechten van het Kind gehouden. Op en rond 20 november wordt dat wereldwijd gevierd. Door een motie van Daan Weststrate organiseert de gemeenteraad van Ede vanaf volgend jaar in die week een kindervragenuur.

Vorige week donderdagavond diende raadslid Daan Weststrate tijdens behandeling van de Programmabegroting 2023-2026 in de tweede termijn namens ChristenUnie Ede de motie 'Kindervragenuur' in. Deze motie kreeg bijna raadsbrede steun: 38 stemmen voor en 1 stem tegen. Mede-indieners waren Gemeentebelangen, D66, GroenLinks, VVD en PvdA.

Met deze motie wordt het college gevraagd om voortaan jaarlijks kinderen één uur de raadzaal te laten 'overnemen' om allerlei vragen aan college te kunnen stellen. Waarom? Daan legt uit: ‘Kinderen hebben vaak het gevoel dat hun mening niet op prijs wordt gesteld of ze weten niet goed bij wie ze met hun mening of ideeën terecht moeten. Voor mij is het kindervragenuur een start van een mooie traditie en een uitstekend middel om, naast de inzet van het Kindercollege en de Jongerenraad Ede, kinderen en jongeren steeds meer te betrekken bij het lokale bestuur en democratie in Ede. Op deze manier is het voor raadsleden en wethouders goed om inzicht te krijgen in wat kinderen bezighoudt’.

Labels: , ,