Nota begraven: van natuurbegraven tot funerair erfgoed

Schermafbeelding 2023-04-04 202800.png
portretjanwillem.png
Door Jan Willem Middelesch op 5 april 2023 om 12:30

Nota begraven: van natuurbegraven tot funerair erfgoed

Tijdens de oordeelsvormende vergadering van 30 maart werd de Nota begraven besproken. Namens ChristenUnie Ede voerde fractievolger Jan Willem Middelesch het woord. Over de nota en de bijdrage van Jan Willem leest u in deze blog.

Breed onderwerp
Begraven is een breed onderwerp, dat blijkt ook maar weer eens in deze Nota begraven. Verschillende facetten van het ‘product’ begraven komen daarin aan bod, waaronder de kostendekkendheid van de leges. Ook is er aandacht voor natuurbegraven en gemeentelijke begrafenissen. Daarnaast werd er ingesproken over dit onderwerp en heeft een uitvaartondernemer onze fractie benaderd. Waardevol om ook op die manier verschillende visies en vragen bij dit onderwerp te zien. Dat vraagt om een goede voorbereiding. Vandaar dat ik een en ander, met name over gemeentelijke uitvaarten (sociale uitvaarten), van tevoren bij ambtenaren had nagevraagd.

Technische vragen gemeentelijke uitvaarten
Het kan voorkomen dat men een uitvaart niet kan betalen. Er kan dan bijzondere bijstand worden aangevraagd. In sommige gevallen organiseert en verzorgt de gemeente een uitvaart: de gemeentelijke uitvaart. Ter voorbereiding op het debat heb ik informatie over gemeentelijke uitvaarten en/of uitvaarten met bijzondere bijstand uitgevraagd. Onder andere over de aantallen, wat een gemeentelijke uitvaart (gemiddeld) kost en in hoeverre het lukt die kosten te verhalen. Daarnaast heb ik vragen gesteld over het contact tussen de gemeente en maatschappelijke organisaties en uitvaartverzorgers. De antwoorden op al die vragen waren duidelijk, waardoor ik de beperkte spreektijd – 3 minuten in dit geval – voor andere onderwerpen kon gebruiken. Voor wat betreft gemeentelijke uitvaarten heb ik overigens nog wel genoemd dat het mooi is dat Ede waarde hecht aan een waardig afscheid. Daarvoor wordt – ook bij gemeentelijke uitvaarten – met deze nota voorzien in een kort afscheidsmoment. Een mooie ontwikkeling.

Verdere bijdrage in debat
Verder heb ik in mijn bijdrage aandacht gevraagd voor:
- Graven Molukse KNIL-militairen: deze graven krijgen met dit voorstel een beschermde status. De gemeente neemt daarmee het beheer en onderhoud over.
- Natuurbegraven: de huidige natuurgraven waren al snel uitgegeven en er is nog steeds vraag naar. Bijbegraving is de oplossing waar het college in de nota mee komt. Wat ons betreft zeker een mogelijkheid, maar nog niet voldoende. In mijn bijdrage kondigde ik daarom al aan dat onze fractie van plan is met een motie te komen waarin we het college willen vragen om initiatieven te ondersteunen of te onderzoeken of de gemeente zelf een extra gemeentelijke begraafplaats voor natuurbegraven kan openen.
- Funerair erfgoed: hierover werd ingesproken door de Vereniging Oud Ede, het Platform Militaire Historie Ede en de Historische Vereniging Oud-Bennekom. Maar ook eerder daarover een brief gehad met betrekking tot graven van de familie Laagwater, waarvan de grafrechten dit jaar aflopen. Dit gaat echter over een andere portefeuille, waarvoor een andere wethouder verantwoordelijk is. 

Hoe nu verder?
Voor de BV van 13 april staat het onderwerp op de agenda van de besluitvormende vergadering. Dat is ook het moment dat onze motie ingediend zal worden, besproken wordt en daarover wordt gestemd. Het onderwerp funerair erfgoed komt op een later moment aan bod, gaf de wethouder tijdens de OV aan. Wordt vervolgd dus.

Labels: , ,