ChristenUnie zet zich in voor herstel van het Proosdijpark

Afbeelding van WhatsApp op 2023-07-12 om 00.15.37.jpg
portretdaan.png
Door Daan Weststrate op 12 juli 2023 om 09:00

ChristenUnie zet zich in voor herstel van het Proosdijpark

Donderdagavond 6 juli sprak de gemeenteraad over een bestemmingsplanwijziging met als doel: een nieuwe woontoren op het voormalige Victoria Vesta kantoorterrein aan de Loevestein in Ede. Deze nieuwbouw heeft consequenties voor het aanliggende Proosdijpark. Met het indienen van twee moties maakte de ChristenUnie zich hard voor het herstel van de ontstane schade aan het park en voor het aanleggen van twee voetpaden om ‘olifantenpaadjes’ in het Proosdijpark tegen te gaan.

Het hele plan voor het voormalige Victoria Vesta terrein bestaat uit twee fases:
- Fase 1 betreft de transformatie van de voormalige kantoorpanden naar 270 appartementen (deze fase is zo goed als afgerond).
- Fase 2 betreft de nieuwbouw van gebouw 4: één woongebouw van 70 appartementen in 10 bouwlagen met een parkeerkelder.

Herstel beschadigde groenstrook
De komst van het nog te bouwen gebouw 4 is zo dicht op de rand van het Proosdijpark gesitueerd dat met de voorbereidingen (al) de nodige schade aan het park is aangebracht. Lees: dusdanig kap- en snoeiwerk verricht dat een groenstrook is weggehaald omwille van het aanleggen van een waterafvoerleiding richting de vijver van het Proosdijpark. Om deze schade te (laten) herstellen heeft Daan Weststrate namens de ChristenUnie en diverse andere partijen een motie ingediend die het college oproept ‘in overleg met de werkgroep Proosdijpark een herstelplan te maken voor de groenstrook, het hek en de houtwal’. Deze motie is met 30 stemmen voor en 7 tegen aangenomen.

Bestrijden van olifantenpaadjes
Daarnaast hebben wij geconstateerd dat er inmiddels zogeheten ‘olifantenpaadjes’ zijn ontstaan vanaf het Loevestein-terrein naar het Proosdijpark. Omdat wij als fractie denken dat het aanleggen van voetpaden naar de Kastelenlaan en Valkestein/Batestein kan helpen om de ‘olifantenpaadjes’ in de toekomst te voorkomen, hebben we hier ook een motie voor ingediend. De motie roept het college op ‘om twee voetpaden aan te leggen vanaf het Loevestein-terrein, één naar de Kastelenlaan en één naar de Valkestein’. Deze motie is aangenomen met 34 stemmen voor en 3 tegen.

Uiteindelijke stemming
De ChristenUnie stemde uiteindelijk tegen een ingediende motie die opriep om het plan terug te sturen naar de tekentafel: de woontoren zou volgens die motie niet hoger moeten zijn dan de boomtoppen. In een stemverklaring reageerde Daan dat het idee sympathiek is maar gezien het voortraject en de omgevingsdialoog we dit plan niet op het laatste moment wilden tegenhouden. 

De omgeving is door middel van buurtinformatiemomenten geïnformeerd over het plan. Ten aanzien van gebouw 4 is met name de hoogte en positionering van het gebouw een belangrijk bespreekpunt geweest. Uiteindelijk is door de omgeving gekozen voor een lager gebouw van 30 meter die daarmee ook lager is dan omliggende hoogbouw. Dit heeft wel geleid tot een grotere footprint om de hoeveelheid woningen te kunnen realiseren.

Met het vaststellen van dit gewijzigde bestemmingsplan worden er straks weer een groot aantal appartementen toegevoegd aan onze woningvoorraad. Daarnaast hebben we via genoemde moties ervoor gezorgd dat de schade aan het park hersteld wordt en dat er twee voetgangerspaden worden aangelegd t.b.v. de nieuwe bewoners van  de Loevestein.

Bijlagen

Labels: ,