Dalende vaccinatiegraad: ChristenUnie Ede is voor laagdrempelige toegang, zonder vaccinatiedwang

vaccinatie.jpg
portretcora.png
Door Cora Otter op 25 januari 2024 om 11:00

Dalende vaccinatiegraad: ChristenUnie Ede is voor laagdrempelige toegang, zonder vaccinatiedwang

Een memo over ‘Ontwikkelingen vaccinatiegraad gemeente Ede’ was voor de VVD aanleiding om een oordeelvormende vergadering aan te vragen. Tijdens de PDE van 18 januari gingen de fracties met elkaar in gesprek over de daling van de vaccinatiegraad in Ede. Namens ChristenUnie Ede voerde Cora Otter het woord.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering en financiering van vaccinaties. Landelijk is de vaccinatiegraad voor het tweede jaar op rij gedaald. Net als voorgaande jaren ligt de vaccinatiegraad voor de verschillende vaccinaties in Ede lager dan in de regio en landelijk. Hierbij zijn grote verschillen te zien tussen de deelgebieden van de gemeente Ede. 

Een zegen, vindt de ChristenUnie de mogelijkheid tot vaccineren. Dankbaar aanvaarden we deze mogelijkheid die medische ontwikkeling biedt.

Een zegen, vindt de ChristenUnie de mogelijkheid tot vaccineren. Dankbaar aanvaarden we deze mogelijkheid die medische ontwikkeling biedt. Vaccineren is een vorm van solidariteit en verantwoordelijkheid nemen. Voor jezelf, en voor de ander. Informeren, stimuleren en serieus nemen van eventuele zorgen van ouders zijn wat ons betreft kernwoorden van vaccinatiebeleid.

ChristenUnie is tegen vaccinatiedwang of -drang. In onze gemeente zijn mensen die gewetensbezwaard zijn en bewust kiezen voor níet vaccineren. Dat respecteert de ChristenUnie. Er zijn ook mensen die niet tegen vaccineren zijn, maar wat nonchalant hiermee omgaan. Of niet de juiste informatie hebben. Goede stappen die gezet worden om vaccinatiegraad te verhogen zijn bijvoorbeeld de aanpassing van de uitnodiging (eenvoudiger) en het voornemen voor een standaard vaccinatieconsult voor ouders die hun eerste kind verwachten. We zijn benieuwd naar de kosten en eventuele ervaringen in andere gemeenten.

In de coronatijd werd gebruik gemaakt van een vaccinatiebus, waar inwoners laagdrempelig terecht konden voor informatie en vaccinatie. Namens ChristenUnie Ede heeft Cora gevraagd of het een idee is deze bus nu ook weer in te zetten voor groepen die vaccinaties gemist hebben, maar geen principiële bezwaren hebben. In zijn reactie gaf de wethouder aan deze suggestie te zullen bespreken met de GGD.

Bekijk hieronder de bijdrage van Cora Otter tijdens de PDE van 18 januari:

Labels: