Raadsvragen: gaan speeltoestellen verdwijnen door strikte uitvoering beleid?

SpeeltuinHilverbeek
portretniek.png
Door Niek van den Brink op 27 januari 2024 om 20:00

Raadsvragen: gaan speeltoestellen verdwijnen door strikte uitvoering beleid?

Soms maken we beleid met een heel goed idee, maar blijkt het in de praktijk niet helemaal uit te pakken zoals je wilt. Je hoopt dan dat de ‘geest’ achter het beleid voorrang krijgt op de ‘letter’. Zo ook bij het speelbeleidsplan (het BOSS beleid). Goede variatie en spreiding wordt beoogd met beleid, maar pakt dat nu wel goed uit? Raadslid Niek van den Brink heeft raadsvragen gesteld hierover.

Bij de Hilverbeek in Veldhuizen is er een speeltuintje dat doorgaans druk bezocht wordt door een zeer gevarieerd publiek. Door middel van Ede Doet is hierin geïnvesteerd door omwonenden. De huidige toestellen bij de Hilverbeek kunnen nog zeker 3 tot 6 jaar mee. Daarna worden deze niet vervangen of vervangen door ‘natuurlijke speelelementen’.

In het BOSS-beleid (beleidsplan buiten bewegen, ontmoeten, spelen en sporten) is de nieuwe structuur en verdeling van speelplekken vastgelegd. Een aantal plekken, waaronder de Hilverbeek, zijn in de nieuwe structuur aangewezen als een plek waar geen speeltoestellen meer worden geplaatst. Bewoners in de omgeving van dit speeltuintje vinden het jammer dat de speeltuin in de huidige opzet op termijn verdwijnt. Zij willen dat deze plek, dat veel ontmoetingen faciliteert, behouden blijft. Het liefst met een paar mooie toestellen. Desnoods met inzet van nieuwe Ede Doet acties.

We zien het BOSS-beleid hier conflicteren met de wensen van omwonenden. ChristenUnie Ede vindt eigen initiatief van inwoners voor een leefbare en fijne wijk waardevol. Ik heb daarom raadsvragen gesteld aan het college:

  1. Het lijkt erop dat gemeente Ede kiest voor een strikte uitvoering van het BOSS-beleid. Dit tegen de wensen van een aantal omwonenden van de Hilverbeek. Hoe heeft het college de afweging gemaakt tussen het uitvoeren van beleid en de mogelijkheden voor het toepassen van maatwerk?
  2. Is het college bereid om met omwonenden in gesprek te gaan over de toekomstige invulling van deze speeltuin? Zo ja, wil het college hierover een terugkoppeling aan de raad geven? Zo nee, waarom niet?
  3. Is het college bereid om omwonenden enigszins tegemoet te komen en daarbij het BOSS-beleid als vertrekpunt te zien en niet als dwingend kader?

Het college dient de vragen binnen 30 dagen te antwoorden. We hopen natuurlijk op een antwoord waar de mensen in Veldhuizen mee vooruit kunnen.

Bijlagen

Labels: , ,