Veel dank bij afscheid van raadsleden van Beek en van Heuveln

20180327 Herko van Beek
CU-Logo-Ede-RGB-SocialMediaPF.jpg
Door Fractie Ede op 28 maart 2018 om 15:48

Veel dank bij afscheid van raadsleden van Beek en van Heuveln

De gemeenteraad van Ede en de fractie van de ChristenUnie namen dinsdagavond afscheid van personen die al geruime tijd meelopen in de Edese politiek en geweldige gemeenteraadsleden. Herko van Beek en Jos van Heuveln zaten dinsdagavond, na respectievelijk 8 en 16 jaar, voor het laatst gezamenlijk in de gemeenteraadsbankjes. Ze namen die avond officieel afscheid van de gemeenteraad en daarmee van de Edese politiek. En het is niet onopgemerkt gebleven: het heeft de Koning behaagd Jos van Heuveln te benoemen als Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Gefeliciteerd!

Cora Otter, voorzitter van de raadsfractie: "Vanavond is er in de gemeenteraad afscheid genomen van de vertrekkende raadsleden. Waaronder ook van Herko van Beek en Jos van Heuveln van de fractie van de ChristenUnie. Met veel respect en waardering kunnen we terugkijken op hun inzet in de afgelopen jaren voor de christelijke politiek in Ede. Op de hen toebedeelde terreinen hebben zowel Herko als Jos met veel gedrevenheid en bewogenheid zich ingezet voor de idealen van de ChristenUnie, voor Ede en haar buitendorpen. We zullen hen missen. Ook hun persoonlijke betrokkenheid bij het functioneren van de fractie en de inwoners van Ede. Ik wens hen Gods nabijheid toe in de nieuwe periode in hun leven die nu is begonnen."

 

Jos van Heuveln (1963) is sinds 2002 raadslid en van 2006 tot 2015 is hij fractievoorzitter van de ChristenUnie geweest. Vanaf het begin van zijn raadswerk heeft hij zich naast het volksvertegenwoordiger zijn ook voor de organisatie in willen zetten door in diversie commissies zitting te nemen, de laatste acht jaren is hij tevens actief als commissievoorzitter. Ruimtelijke ordening en de openbare ruimte had de laatste jaren zijn aandacht. En het thema hoe burgers zelf kunnen bijdragen aan een ‘mooier’Ede  heeft vooral zijn belangstelling.

Jos van Heuveln blik terug: in de afgelopen jaren heb ik met heel wat fractieleden te maken gehad en ik heb daar goede herinneringen aan over gehouden. Natuurlijk, we waren het als fractie niet altijd eens met elkaar. Maar één ding is in al die jaren altijd hetzelfde gebleven: je deed het voor de partij, voor onze idealen waarvan we ervan overtuigd waren dat die goed waren voor Ede. Altijd zocht je met elkaar wat goed was voor de mensen in Ede, voor de ontwikkeling van Ede. En met die overtuiging hebben al die verschillende fractieleden zich altijd ingezet. En het mooie vond ik om op de laatste fractievergadering te merken dat dat ons nog steeds samen bind.

Wanneer van Heuveln een gebeurtenis uit de afgelopen jaren moet noemen die hem is bijgebleven, zegt hij: “Het zijn dan vooral de werkbezoeken geweest die mij elke keer weer lieten zien hoeveel kracht er in de Edese samenleving, het Edese bedrijfsleven en het bedrijfsleven in FoodValley zit. In al die jaren heb ik heel wat mooie dingen mogen zien. Geweldig hoe heel veel mensen zich inzetten voor hun buurt, hun wijk of hun dorp. Soms omdat er een ontwikkeling is waar ze op tegen zijn en zelf een, in hun ogen, een beter alternatief hebben en daarover in gesprek gaan. Soms omdat ze iets willen voor hun buurt.”

 

Herko van Beek (1967) was in 2010 in de gemeenteraad gekomen dankzij voorkeurstemmen, een complete verrassing voor hem. Vanaf 2006 was hij al wel werkzaam voor de fractie in de vorm van fractie-assistent. Herko van Beek: “In mijn eerste periode als raadslid zat onze fractie in de oppositie, in de daaropvolgende in de coalitie. Fascinerend om werkzaam te zijn geweest in beide ‘werelden’. Goede herinneringen bewaar ik, naast de ChristenUnie en de fractie in het bijzonder, aan enkele dossiers welke op mijn pad kwamen daar deze deels in mijn portefeuille zaten. Voorbeelden zijn de ‘Cultuurnota’, de moties ‘Verkeersveiligheid’ en ‘Uitstel opening Lelystad Airport’, de ‘Toekomstvisie Zwemproduct’, het ‘Programma Buitengebied’ alsmede de realisatie van snel internet in De Kraats en Nergena. Een kleurenpalet aan diversiteit qua onderwerpen.”

Terugkijken besluit van Beek: “Het was een intensieve, maar bovenal boeiende periode. Missen zal ik mijn raadswerk en fractiecollega’s zeker, maar blijf op de achtergrond wel betrokken bij de ChristenUnie en lokale politiek in het algemeen. Mijn rol zal veranderen, de passie blijven. Een geruststellende gedachte is het dat er enthousiaste mensen klaarstaan om aan het werk te gaan!”

Deel dit bericht

Labels: , , ,