Nieuwe ChristenUnie-fractie legt eed af in gemeenteraad

20180329 Raadzaal
CU-Logo-Ede-RGB-SocialMediaPF.jpg
Door Fractie Ede op 29 maart 2018 om 22:11

Nieuwe ChristenUnie-fractie legt eed af in gemeenteraad

De nieuwe ChristenUnie-fractie is donderdagavond in de gemeenteraad beëdigd door Burgemeester René Verhulst. Onder leiding van fractievoorzitter Cora Otter nam de zeskoppige fractie weer zitting in het de raadszaal. Deze keer met één nieuw gezicht: Bram van der Beek legde voor de eerste keer de eed af als gevolge van zijn benoeming als raadslid. Tegelijkertijd zijn ook twee fractievolgers beëdigd: Niek van den Brink en Sandra Kooij - van Roekel.

De eed
Ieder raadslid legt bij de beëdiging in de gemeenteraad de eed of de belofte af. De eed luidt als volgt: 'Ik zweer, dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer, dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer, dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van het gemeentebestuur naar eer en geweten zal vervullen.'

Wie de eed aflegt, moet vervolgens de twee voorste vingers van zijn rechterhand aaneengesloten opsteken en daarbij de woorden uitspreken: "Zo waarlijk helpe mij God almachtig." Alle raadsleden en fractievolgers van de ChristenUnie hebben de eed afgelegd.

Portefeuilleverdeling
De nieuwe fractie zal z.s.m. in een fractievergadering een voorlopige verdeling van de portefeuilles maken. Daarbij zal er met de huidige portefeuilleverdeling rekening worden gehouden. 

Zie hier de foto's van de raadsleden en fractievolgers tijdens het afleggen van de eed.

  

Fractievoorzitter Cora Otter                            dem. Wethouder Leon Meijer

 

Raadslid Peter Jansen                                    Raadslid Daan Weststrate

 

Raadslid Dirjanne van Drongelen                   Raadslid Bram van der Beek

  

Fractievolger Niek van den Brink             Fractievolger Sandra Kooij - van Roekel

Deel dit bericht

Labels: , , ,