ChristenUnie, CDA, GemeenteBelangen, GroenLinks en D66 gaan met elkaar onderhandelen

20180329 Raadzaal
CU-Logo-Ede-RGB-SocialMediaPF.jpg
Door Fractie Ede op 11 april 2018 om 08:08

ChristenUnie, CDA, GemeenteBelangen, GroenLinks en D66 gaan met elkaar onderhandelen

21 maart zijn we bij de gemeenteraadsverkiezingen met een mooie stemmenwinst de tweede partij van Ede geworden. Na de verkiezingen is gestart met gesprekken om een nieuw college te vormen. De informateurs hebben op 10 april een rapport opgeleverd met het voorstel dat ChristenUnie, CDA, Gemeentebelangen, GroenLinks en D66 met elkaar gaan onderhandelen om samen het nieuwe college te vormen. We leggen graag verantwoording af over onze inzet in de gesprekken.

De SGP is de grootste partij geworden bij de verkiezingen. De SGP had daarom het initiatief en heeft voorgesteld dhr. Schalk als informateur te benoemen. Onder leiding van dhr. Schalk zijn de eerste rondes met gesprekken tussen de partijen gevoerd. Na een openbaar overleg met alle fractievoorzitters, is naast dhr. Schalk een tweede onafhankelijke informateur, dhr. Van den Top aangesteld en is een tweede ronde met veel gesprekken geweest, zowel met individuele partijen  als met verschillende partijen samen. Daarin zijn verschillende opties voor mogelijke coalities verkend.

We hebben in alle gesprekken aangeven het logisch en goed te vinden om te werken aan een college met de SGP, en hebben gezegd graag met de SGP in een coalitie te willen. Daarnaast wilden we dat de coalitie een goede afspiegeling zou zijn van de Edese samenleving, waarbij het logisch is te kijken naar de grootste partijen en de grootste winnaars.

Uiteindelijk hebben de informateurs na veel gesprekken afgelopen vrijdag en zaterdag geconstateerd dat het niet lukt om een coalitie te vormen waarin de SGP deelneemt. Ten eerste omdat er geen partijen wilden aansluiten bij een coalitie met de drie grootste en de drie Christelijke partijen SGP, ChristenUnie en het CDA. En doordat de VVD en GroenLinks beide niet bereid waren deel te nemen aan een coalitie met de SGP. We vinden dit jammer. Omdat we graag met de SGP als grootste partij een coalitie wilden vormen.

Toen opties met de SGP waren afgevallen, is gekeken naar mogelijkheden met andere partijen. Als tweede grootste partij willen we onze verantwoordelijk nemen om tot een coalitie te komen, ondanks dat ons ideaalbeeld van een coalitie niet mogelijk is. Op 10 april hebben de informateurs, mede op basis hiervan, aan de gemeenteraad geadviseerd dat de ChristenUnie, het CDA, Gemeentebelangen, GroenLinks en D66 gesprekken gaan voeren om een college te gaan voeren.

Bij de bespreking van het advies in de gemeenteraad heeft Cora Otter het volgende ingebracht:

‘Een coalitie, bestaande uit de grootste fracties, en de partijen die winst hebben behaald bij de verkiezingen. Samen een afspiegeling van de Edese samenleving’

Dat was de inzet van de ChristenUnie direct na de verkiezingen bij het 1e openbare lijsttrekkersdebat. En dan valt één ding gelijk op bij de nu gepresenteerde mogelijke coalitie: de grootste partij, de SGP, ontbreekt. Dat raakt de ChristenUnie, we hadden dat graag anders gezien. De SGP heeft als grootste partij een zorgvuldig proces in gang gezet. Wij danken hen daarvoor. Pijnlijk is het dat na alle getoonde inzet, de inhoudelijke gesprekken en geboden openingen, deze partij nu toch niet deel kan nemen aan de beoogde coalitie.

Iedere fractie heeft z’n ideaalbeeld van een coalitie. Maar iedere fractie heeft ook concessies moeten doen na een intensief proces. De ChristenUnie wil zich graag samen met anderen inzetten om het goede voor Ede te zoeken. Als 2e partij van Ede nemen we onze verantwoordelijkheid en zullen wij vol overtuiging aan de nieuwe, voorgestelde coalitie gaan werken.

Wat ons betreft telt iedere stem in de raad. Wij vragen alle fracties dan ook punten aan te dragen die zij graag in een convenant terug zouden zien. Hetzelfde geldt voor maatschappelijke organisaties. Zodat we geen onnodige kloof tussen college en raad creëren, maar samen-werken aan samen-leven.

De informateurs hebben zich op bijzondere wijze voor Ede ingezet. Steeds gericht op de inhoud, zoekend naar ruimte en mogelijkheden, scherp als het nodig was, elkaar aanvullend, een team. Het is bijna niet voor te stellen dat de heer Schalk en de heer Van den Top elkaar een week geleden nog niet kenden....Namens de ChristenUnie dank ik hen voor alles wat zij hebben betekend in het proces van de afgelopen weken en hun prettige manier van samenwerken.

Het volledige advies van de informateurs is hier te vinden.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u ons natuurlijk altijd een mail sturen.

 

 

 

Deel dit bericht

Labels: