ChristenUnie blij met behoud urgentieregeling voor statushouders

Rijtjeshuis.jpg
Niek van den Brink - Portretfoto.png
Door Niek van den Brink op 7 juni 2019 om 16:23

ChristenUnie blij met behoud urgentieregeling voor statushouders

In 2016 werd de verplichte urgentiecategorie voor statushouders afgeschaft. Het is nu aan de gemeenten zelf om te bepalen of zij statushouders met urgentie wil huisvesten in sociale huurwoningen. Donderdagavond 6 juni jl. werd er gestemd over het afschaffen van de urgentieregeling voor statushouders. Met 1 stem verschil werd besloten om de urgentieregeling in de gemeente Ede in stand te houden. Daar is de ChristenUnie blij mee. Hieronder zet ik graag uiteen waarom we ondanks enigszins begrijpelijke gevoelens van onrechtvaardigheid, beter af zijn mét urgentieregeling.

Snelle huisvesting voorkomt overvolle AZC’s
Alle gemeenten van Nederland hebben te maken met een taakstelling, waarbij ze ieder half jaar een vastgelegd aantal statushouders moeten huisvesten. Deze taakstelling is essentieel voor de doorstroom in de asielopvang, omdat er zo plaatsen vrijkomen voor nieuwe asielzoekers. Zo worden overvolle AZC’s, met alle vervelende effecten die daarbij komen, voorkomen. 

Statushouders integreren sneller in gewone woning
Wanneer statushouders worden gehuisvest in gemeenten krijgen zij meer kansen om sneller onderdeel te worden van onze maatschappij. Het is daarom in ons eigen belang dat zij snel een woning krijgen, waardoor zij sneller de taal (moeten) leren en sneller kunnen meedoen aan maatschappelijke activiteiten. 

Snelle huisvesting via wachtlijst corporatie onmogelijk
Op het moment dat een statushouder aan een gemeente gekoppeld wordt, is het gebruikelijk dat de gemeente binnen drie maanden een woning aanbiedt aan statushouder. Wanneer de statushouder geen urgentie meer krijgt voor een sociale huurwoning, dient diegene achteraan de wachtlijst aan te sluiten. Echter, voor de meest sobere sociale huurwoning in de gemeente Ede dien je 2 tot 3 jaar ingeschreven staan bij huiswaarts.nu. Het is dus onmogelijk om via de reguliere route statushouders te huisvesten binnen de gebruikelijke 3 maanden. Als gemeenten hierdoor te weinig asielzoekers plaatsen, dreigt de provincie in te grijpen door de asielzoekers alsnog te huisvesten - op kosten van de gemeente. 

Speciale woningen voor statushouders onwenselijk
Voorstanders van het afschaffen van de urgentieregeling toveren vaak flexibele, niet reguliere, sobere woningen uit de hoge hoed waar de statushouders dan in gehuisvest dienen te worden. Maar… hoeveel heb je er dan van nodig? Elk jaar verandert de taakstelling en daar is dan moeilijk op te anticiperen. En, je zult wel 5 jaar achter elkaar flexibele woningen moeten realiseren voordat de eerste groep een flexibele woning achterlaat voor een reguliere woning. Trouwens, is het speciaal bouwen van flexibele woningen voor deze doelgroep ook niet een vorm van voorrang verlenen? Kunnen studenten niet reageren op deze simpele woningen? Of andere kleine huishoudens? Er zouden best meer mensen belang bij dit type woningen kunnen hebben. Mochten deze woningen niet (in voldoende mate) gerealiseerd worden zal de gemeente toch weer bij de woningcorporatie aankloppen en veranderd er de facto niets. 

Urgentieregeling draagt bij aan gemixte wijken
Wanneer statushouders via de urgentieregeling worden gehuisvest, zorg je ervoor dat zij verspreid over de gemeente komen te wonen. Dit bevordert de integratie en draagt bij aan de doelstelling van gemixte wijken. Het bij elkaar huisvesten van statushouders in sobere, flexibele woningen draagt niet bij aan de integratie en de wens tot gemixte woonwijken. 

Snel substantieel aantal sociale huurwoningen toevoegen
De ‘schuld’ voor de lange wachtlijsten dienen dus niet te worden ‘opgelost’ met het schrappen van een urgentieregeling. Ik verzoek daarom de partijen die voor afschaffing hebben gestemd om de juiste prioriteiten te stellen: zo snel mogelijk meer sociale huurwoningen toevoegen aan de woningvoorraad. Alleen zo kunnen we èn de wachtlijsten wegwerken èn de statushouders op een fatsoenlijke manier huisvesten.

Niek van den Brink
E. niek.van.den.brink@ede.nl

Deel dit bericht

Labels: , , ,