ChristenUnie tegen voorgestelde locatie onderstation Lunteren

Instappen trein
Bram van der Beek - Portretfoto.png
Door Bram van der Beek op 8 juni 2019 om 06:40

ChristenUnie tegen voorgestelde locatie onderstation Lunteren

Vlakbij station Lunteren is er te weinig spanning, dit kan in de toekomst voor gevaarlijke situaties zorgen. Zeker met de plannen om langere treinen te laten rijden op de Valleilijn zorgt dat dit probleem opgelost moet worden. Door de plaatsing van een onderstation, een soort transformatorhuisje, kan dit probleem worden opgelost. Net zoals de bezorgde omwonenden aangeven, zien we als ChristenUnie ook de noodzaak en willen we dit probleem oplossen. Afgelopen donderdagavond is er over het voorstel om dit onderstation in Lunteren te plaatsen gestemd. De ChristenUnie heeft tegen gestemd, graag leg ik uit waarom.

Proces

ProRail is de organisatie die verantwoordelijk is voor de stroomvoorziening van de spoorwegen, en zij hebben ook het initiatief genomen voor dit plan. Als ChristenUnie zijn we niet te spreken over hoe de omwoners bij dit proces zijn betrokken. Er is vrij laat en erg zakelijk met hen gesproken. In eerste instantie is er naar onze mening te weinig aandacht geweest voor de zorgen die bewoners uitten. Voor ons is het erg belangrijk dat omwonenden vroeg en serieus betrokken worden. Zorgen die zij uitten moeten serieus beantwoord worden, en waar aanpassingen mogelijk zijn moet dat gebeuren. 

Er moet gezegd worden dat ProRail dit eindelijk wel enigszins heeft gedaan, zo is bijvoorbeeld de maximum hoogte teruggebracht en is er een groene inpassing beloofd. Een aantal van deze aanpassingen zijn echter niet verwerkt in de officiële documenten, de ChristenUnie wil geen ‘achterhaalde’ stukken vaststellen, zeker niet als het om voor Lunteranen belangrijke aanpassingen gaat. 

Alternatieve locatie

In het proces zijn een tiental locaties nabij het station beoordeeld. De ChristenUnie vindt het niet goed dat er geen locaties buiten de bebouwde kom op dezelfde intensieve manier zijn beoordeeld, dit zorgt ervoor dat wij niet goed zicht hebben op de alternatieven. Hoewel duidelijk is dat deze alternatieven duurder zijn, is niet duidelijk of ze beter scoren qua overlast of aanzicht. Vanwege het ontbreken van deze afweging stemmen wij tegen voorliggend voorstel.

Kortom: met onze tegenstem roepen we ProRail op ook de alternatieve locaties in het buitengebied te onderzoeken. En om zo vroeg mogelijk serieus met de omwonenden in gesprek te gaan.

Bram van der Beek
E. bram.van.der.beek@ede.nl

Deel dit bericht

Labels: , , ,